Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

2004/52 Sayılı Genelge Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları

GENELGE 2004/52

 

Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eğitim ve Gençlik Programları olan Socrates (Genel Eğitim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) ve Youth (Gençlik) programlarına ülkemizin 2004 yılından itibaren tam katılım sağlayabilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı bünyesinde 06 Ağustos 2003 tarihinde "Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı" (Ulusal Ajans) kurulmuştur. AB Komisyonu ve Hükümetimiz arasında imzalanan Mutabakat Zaptıyla da 1 Nisan 2004 tarihi itibarı ile programlara tam katılım sağlanmıştır.

AB Eğitim Programlarından Bakanlığımıza bağlı kurumların ve personelimizin azamî derecede yararlanabilmesi amacıyla, Bakanlığımız ile Ulusal Ajans yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde tereddüde düşülen konular karşılıklı olarak aktarılmış ve anılan programların uygulanması sürecinde dikkate alınacak hususlar belirlenmiştir. Bu çerçevede aşağıda belirtilen hususlarda, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarımızca azamî titizliğin gösterilmesi, ülkemizin AB Eğitim Programlarından etkin bir şekilde yararlandırılması adına önem taşımaktadır.

1) Duyuruların Yapılması: AB eğitim programları ile ilgili duyurular Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olup ayrıca, www.ua.gov.tr internet adresinde de yayımlanacaktır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen internet adresinin ilgili okul ve kurumlarımızca sürekli takip edilmesi gerekmektedir.

2) Bilgilendirme Toplantıları: Bakanlığımız merkez teşkilâtı birimlerince veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerince okullarımıza yönelik olarak düzenlenecek geniş katılımlı toplantılarda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları hakkında bilgi vermek üzere Ulusal Ajans yetkililerinden faydalanılacaktır.

3) Bireysel Eğitim Desteklerinden Yararlanma: Ulusal Ajans tarafından duyuruları yapılan AB Eğitim Programları kapsamındaki her türlü yurt dışı faaliyetine katılmak isteyen merkez teşkilâtına bağlı personelimiz başvurularını bağlı bulundukları birim vasıtasıyla, taşra teşkilâtına bağlı yönetici, müfettiş ve öğretmenlerimiz ise başvurularını okul müdürlükleri vasıtasıyla Ulusal Ajansa yapacaklardır. Ayrıca bu başvurular hakkında merkez teşkilâtı personeli Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilâtı personeli ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bilgi vereceklerdir. Yurt dışında gerçekleşen etkinliklere katılması öngörülen katılımcıların başvurularını yaparken hizmetin gerektirdiği düzeyde yabancı dil bildiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

4) Proje Başvurularının Yapılması: Bakanlığımıza bağlı eğitim kurum ve kuruluşları proje başvurularını gereği için Ulusal Ajansa, bilgi için ise İl Millî Eğitim Müdürlüklerine yazılı olarak yapacaklardır.

5) Halk Eğitim Merkezlerinin Grundtvig Programından Yararlanmaları: Bakanlığımız Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlar, özellikle Halk Eğitim Merkezleri, yetişkin eğitimine yönelik Socrates´in bir alt programı olan Grundtvig Programından yararlanma konusunda teşvik edilecektir. Bu amaçla, Grundtvig kurslarına ve proje hazırlık ziyaretlerine katılmak isteyenler bağlı bulundukları kurumun onayladığı başvuru formlarıyla Ulusal Ajansa başvuruda bulunacaklardır. Grundtvig projeleri için diğer Avrupa ülkelerinden ortak kuruluşlarla işbirliği zorunluluğundan yabancı dil bilgisi gerekmektedir. Ancak proje hazırlanması aşamasında dil sorunu yerel imkânlarla giderilip projenin kabul edilmesi durumunda, yurt dışında gerçekleştirilecek çalışma ziyaretleri sırasında grupta yabancı dil bilen personelden birinin tercümanlık görevini yapması mümkün olacaktır.

6) İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde Görevlendirmeler: İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde dış kaynaklardan azamî derecede yararlanmayı sağlamak üzere "Proje Grubu" oluşturulması durumunda görevlendirilecek Bakanlığımız taşra teşkilâtı personeline bu görevleri süresince (bir yılda 6 ayı geçmemek üzere) ek ders ücreti ödenecektir.

7) Yurt içi ve Yurt dışı Görevlendirmeler: AB Eğitim Programları kapsamında yurt dışında düzenlenecek etkinliklere katılacak yönetici ve öğretmenlerin, proje faaliyetlerine katıldıklarında görevli-izinli sayılmaları için gerekli onay, Bakanlığımız merkez teşkilâtı personeli için Bakanlığımızdan, taşra teşkilâtı personeli için ise Valiliklerden alınacaktır. Bu görevlendirmeler süresinde katılımcıların, görevli izinli sayıldıkları için ek ders ücreti almaları mümkün olamayacaktır.

Katılımcıların pasaport işlemlerinin takibi taşra teşkilâtı personeli için il düzeyinde yürütülecektir. Hizmet pasaportu almak isteyen personel, İl Emniyet Müdürlüklerine başvurabilecektir. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 30 Eylül 2003 tarih ve 13.04.03/31835-175327 sayılı yazısı ekinde yer alan "Hizmet Damgalı Pasaportların Düzenlenme Esaslarını İçeren Uygulama Rehberi" ile 10.10 2003 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın hizmet damgalı pasaport müracaatlarının İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmesine yetki verilmiştir.

Yurt içi görevlendirmelerde Ulusal Ajans tarafından ödenek sağlanmaması durumunda görevlendirilen personelin seyahat masrafları ve yevmiyeleri İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından karşılanacaktır.

8) Yurt Dışı Çıkış Harcı: Valilik onayı ile yurt dışında görevlendirilen personel ve öğrencilerin yurt dışına çıkışlarda ödemesi gereken harçtan muafiyetleri ile ilgili olarak 27.01.2004 tarih ve 25359 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün "Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın 3. maddesinin 15-(v) bendi kapsamında; yurt dışına çıkışlarda üniversite öğretim elemanı ve öğrencisinin ilgili üniversiteden, diğerlerinin ise Millî Eğitim Bakanlığından alınacak yazıyı göstermeleri gerektiği ifade edilmektedir. Bu nedenle, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Valiliklerden alınacak onay, yurt dışında görevlendirilen personel ve öğrencilerin yurt dışına çıkışlarda Yurt Dışı Çıkış Harcı ödememeleri için yeterli belgedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

 

Millî Eğitim Bakanı 

Emniyet Mahallesi Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle/ANKARA - Kurum Telefon Numaralarına Bağlantılardan Personel İletişimden Ulaşabilirsiniz

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.