Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Avrupa Konseyi HİE Açıklamalar.

Avrupa Konseyi´nin Pestalozzi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Programı çerçevesinde düzenlenen Seminerlerle ilgili liste ve başvuru formu ekte yer almaktadır. 
Kural olarak seminerler ilgili ülkenin kendi eğitimcileri için düzenlenmekte, ancak Avrupa Konseyi Avrupa Kültür Sözleşmesini imzalayan ülkelerden de sınırlı sayıda katılımcı kabul edilmektedir.

Seminerlerin amacı:

Öğretmenlere, Avrupa toplumunun eğitim ihtiyaçlarının sınıfta nasıl karşılanacağı göstermek; öğretmenleri, Avrupa Konseyinin hedefleri ve çalışmaları ile tanıştırmak; öğretmenleri, uluslararası bir ortamda diğer meslektaşları ile buluşturarak bilgi değişimi yoluyla kültürel ve meslekî tecrübelerini artırmak; öğretmenlere, diğer ülkelerin eğitim programlarını ve eğitim sistemlerini tanıtarak öğrencilerine sorumlu ve başarılı vatandaşlar olacak şekilde tavır, bilgi ve beceri kazanmalarına yardım etmelerini sağlamaktır. 

Kimler Başvurabilir:

Genel olarak, Avrupa Konseyi seminerlerine Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan öğretmenler, okul müdürleri, formatörler ile üniversite öğretim üyeleri ve akademisyenler başvurabilmektedir. Ayrıca, her bir seminer kapsamında farklı başvuru şartları aranabilmekte olup başvurudan önce http://abdigm.meb.gov.tr  internet adresinde duyurusu yapılan seminerler listesindeki "kimler başvurabilir" bölümünün incelenmesinde yarar görülmektedir.

Başvuru Şartları:

Hizmet içi Eğitim Programına katılan bir eğitimci aradan iki yıl geçmeden bir başkasına kabul edilemez. Bu nedenle, söz konusu seminerlerden azamî ölçüde yararlanılabilmesi için; adayların aynı anda birden fazla başvuruda bulunmaması, ancak başvurduğu seminere kabul edilmediği anlaşıldıktan sonra bir başka seminere başvurması ve herhangi bir seminere katılan adayların bir sonraki başvurularını en erken iki yıl sonra yapması gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan dil seviyesine ilişkin bölüm doldurulurken Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması göz önünde bulundurularak dil seviyesi beyan edilmelidir.

Başvuru sahiplerinin çalışma dilinde (her çalıştayın başlama tarihine göre)son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış en az 70 ve üzeri bir YDS belgesine sahip olması; YDS belgesi olmayan adayların:

  • Üniversite Dil Sınavından (ÜDS) Son 5 yıl içerisinde en az 70 aldığını gösterir belgeye sahip olması;
  • Çalışma dili İngilizce olan seminerler için TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından eşdeğer belgeye sahip olması;
  • Çalışma dili Almanca olan seminerler için Goethe Enstitüsü tarafından da verilen ZD (Zertifikat Deutsch), ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung), ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung), KDS (Kleines Deut. Sprachdiplom), GDS (Großes Deut. Sprachdiplom), ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) veya PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch) diplomalarından birine sahip olması;
  • Çalışma dili Fransızca olan seminerler için Fransız Kültür Merkezi tarafından da verilen DELF 1 (Le Diplôme d´Etudes en Langue Française), DELF 2 veya DALF (le Diplôme Approfondi en Langue Française) diplomalarından birine sahip olması ya da;
  • Lisans veya lisansüstü eğitimini yurtdışında tamamlayanların, seminerin çalışma dilinde eğitim veren bir kurumda yaptığını gösterir diploma ve transkript veya denklik belgesine sahip olması gerekmektedir.

*(Türkiye´deki üniversitelerden mezun olanlar başvurularına diploma ya da transkript (not belgesi) eklemeyeceklerdir).

*Sınav denklikleri için ÖSYM´nin en güncel tablosuna bakınız.

 Başvuru Süreci:

Başvurular aşağıda ifade edilen şartlar ve yollar çerçevesinde Bakanlığımıza yapılacak olup adaylar, mevcut yer durumuna, seminerin düzenleneceği dildeki hakimiyetine, eğitim geçmişine ve kursa katılma sebeplerine göre Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek ve semineri düzenleyen ülkeye teklif edilecektir. Başvuru formunu doldurmadan önce seminerin içeriğine ilişkin açıklamaları: 
http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar adresinden inceleyebilirsiniz.

Başvuru formu doldurulduktan sonra başvuru sahibi tarafından onaylandığı takdirde bir üst amirin  e posta adresine gönderilir, amirin onayından geçen başvuru formları (NLO)"Ülke Koordinatörü" onayı için otomatik olarak Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne iletilir. Ülke Koordinatörünün onayından geçmeyen formlar Avrupa Konseyi kuralları gereğince dikkate alınmayacaktır. Sistem üzerinden online başvuru yapan adayların son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış geçerli bir YDS belgesinin örneğini Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne pestalozzi@meb.gov.tr adresi üzerinden iletmeleri gerekmektedir.

Formun doldurulması: 

Seminerlere katılmak isteyenler tarafından seminerin çalışma dilinde doldurulan başvuru formunun  çizelgede her bir seminer için belirlenen  son başvuru tarihine kadar doldurulması ve 1 adet yabancı dil belgesi örneğinin de pestalozzi@meb.gov.tr adresi üzerinden AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Formun bölümlerinde boş yer bırakılmayacaktır. Bireysel başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Seçim ve Sonuçlar:     

Seminere müracaat eden adayların nihaî seçimi, Avrupa Konseyince yapılmakta, sonuçlar kabul edilenlere bildirilmektedir. Avrupa Konseyi, seçilen isimleri Bakanlığımıza göndermeden önce katılımcılara seçildiklerine dair e-posta göndermektedir. Bu durumda, seminere kabul edilmiş adayların derhal AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Bazı katılımcıların seminer sonuçları için doğrudan Avrupa Konseyine ya da semineri düzenleyen ülke makamlarına başvurduklarına dair şikâyetler alınmaktadır. Bu nedenle, başvurunuz ile ilgili her türlü bilgi için Genel Müdürlüğümüz ile temasa geçmeniz önem arz etmektedir. Bu hususa özellikle özen gösterilmesi gerekmektedir.

Masraflar:

Avrupa Konseyi tarafından seminere kabul edilen adayların seyahat masrafları, seminerden sonra hazırladıkları raporu ve diğer belgeleri Avrupa Konseyinin ilgili birimine göndermelerini takiben bildirecekleri banka hesap numarasına yatırılmaktadır. Katılımcıların iaşe ve ibate giderleri ise semineri düzenleyen ülke tarafından karşılanmaktadır.

Seminer Sonrası:

Seminere katılım sonrası seminerin çalışma dilinde hazırlanacak raporlar, diğer belgelerle birlikte doğrudan Avrupa Konseyine gönderilecektir. Ayrıca, Avrupa Konseyine gönderilecek raporun bir örneği ile Türkçesinin Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar

2017 yılı takvimi için: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806efd93

 

 

 

 

Çalıştaylar için Başvuru Formu :

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/          

  

Millî Eğitim Bakanlığı

Beşevler Kampüsü C Blok
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Avrupa Konseyi Şubesi
4. Kat

Beşevler/Ankara
Tel:   0312 413 19 07
Faks: 0312 418 82 89

 

 

Emniyet Mahallesi Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle/ANKARA - Kurum Telefon Numaralarına Bağlantılardan Personel İletişimden Ulaşabilirsiniz

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.