Hong Kong Burslar Komitesi tarafından doktora düzeyinde burslar tahsis edilmiştir