Burslar Suudi Arabistan

Suudi Arabistan

YABANCI HÜKÜMET BURSLARI (2012-13) 

ÜLKE ADI

VERİLEN BURSUN TÜRÜ

İLK BAŞVURU

SON BAŞVURU

MÜLÂKAT TARİHİ

SUUDİ ARABİSTAN

75 adet Yüksek Lisans Bursu

75 adet Doktora Bursu

03.08.2012

26.08.2012

28/29.08.2012

 

ÖZEL ŞARTLAR:

 (Burs başvurularına ilişkin Genel Şartları lütfen dikkatli okuyunuz.)

Gerekli öğrenim belgelerine sahip adayların (Yüksek Lisans yapmak için Lisans diploması, Doktora yapmak için Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir) tahsis edilen burslardan yararlanma taleplerini içeren Arapça veya İngilizce olarak dilekçe sunmaları gerekmektedir.

Adaylar ihtisas yapmak istedikleri bölümleri (en fazla 4 bölüm) ve üniversite isimlerini belirtmeleri gerekmektedir.

Burslara başvuruda bulunacak adayların referans mektubu temin etmeleri gerekmektedir.

Adayların not ortalaması %80 ve üzeri olması ve 6 adet transkript (not çizelgesi) fotokopisi vermeleri gerekmektedir.

Bursa başvuran adayların Yüksek Öğrenim Kurumundan disiplin ceza almamış ve atılmamış olmaları gerekmektedir.

Daha önce başka bir üniversiteye kayıt yaptırmış öğrencilerin akademik kayıt belgesi vermeleri gerekmektedir.

Bursluluk erkek ve kız öğrencilere açık olup sağlıkla ilgili bölümler dışında tüm alanlalar için geçerlidir.

Burs, eğitim ücreti, yurt imkanı, sağlık sigortası ve bilet ücretini kapsamaktadır.

EKLER
Çevrimiçi Başvuru: http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx


MÜLÂKAT GÜNÜ ELDEN TESLİM EDİLECEK BELGELER
a) Başvuru Formunun aslı (Türkçe) (Fotoğraf yapıştırılmış, belgenin bilgisayar çıktısı)
b) Lisans veya Yüksek Lisans Diplomasının onaylı örneği,
c) Not döküm belgesi (Transkript) 6 nüsha,
d) 2 adet tavsiye mektubu (Öğretim görevlileri veya çalışıyorsa amirlerinden; aslı ve imzalı olacak),
e) Ayrıntılı çalışma plânı (Suudi Arabistan’da yapılması öngörülen çalışma)
f) Özgeçmiş (CV),
g) Varsa çalışma programınızla ilgili Kabul mektubu (Acceptance) veya bu konudaki yazışma    örneğiniz,
h) Dil sertifikası,
 i) Fotoğraf (3 adet)

* (a,b,c,d,e,f,g,h,i,) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte başvuru formunun da  internet çıktısı mülâkat saatinde komisyona elden teslim edilecektir.

* (b,c,d,e,f,g,h,i) bentlerinde belirtilen belgeler  3´er nüsha düzenli olarak   telli dosyalar halinde  hazırlanacak (fotokopi ile çoğaltılabilir) , arka sayfasına kurşun kalemle türü ve kime ait olduğu belirtilecektir.

* Adaylar e-posta yoluyla müracaat ettikten sonra Bakanlığımızdan başka bir çağrı beklemeden, açıklanan mülâkat tarihinde, saat 09.00´da, belirtilen adreste hazır bulunacaklardır. Yol ve diğer masraflar adaylara aittir.

 

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok

                                                                       Beşevler ANKAR

 Yayın:02.08.2012 - Güncelleme:27.09.2012 - 10:48 - Görüntülenme:5425