Irak Hükümetince 2018-2019 akademik yılı için ülkemize 30 adet yüksek lisans ve doktora alanlarında burs tahsis edilmektedir.