Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

KEİT

KARADENİZ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLÂTI (KEİT)

EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞMALARI

 

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı (KEİT) Türkiye´nin inisiyatifiyle, 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul´da düzenlenen Zirve Toplantısına katılan Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Romanya, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından imzalanan Deklarasyonla resmen işlerlik kazanmıştır. 

KEİT Daimi Sekretaryası´nın 15 Mart 1994 tarihinde İstanbul´da kurulmasıyla kurumlaşma yönünde önemli bir adım atılmıştır. Bunun ardından KEİT Şartı 5 Haziran 1998´de Yalta Zirvesinde imzalanarak, Parlamentoların onayından sonra, 1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KEİT Şartının yürürlüğe girmesinin ardından, ülkemiz ile imzalanan Merkez Anlaşması, İmtiyaz ve Bağışıklıklarla İlgili Anlaşma, İç Tüzük gibi örgütlenmeye yönelik kararlarla KEİT bugün bölgesel işbirliği örgütü haline dönüşme sürecini tamamlamıştır. KEİT öngördüğü hedefler doğrultusunda Hükümetler, Parlamentolar, İşadamları, Akademisyenler ve Mali kuruluşlar düzeyinde beş ayrı platformda yapılanmıştır.

 

KEİT´in Eğitim ve Bilim Çalışmaları

KEİT eğitim ve bilim çalışmaları 2004 yılından itibaren bir ivme kazanmış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere; Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı Eğitim Bakanları 1. Toplantısı 16 Nisan 2004 tarihinde Azerbaycan´ın başkenti Bakü´de yapılmıştır. Söz konusu toplantı sonunda kapsamlı bir KEİT Eğitim Bakanları Bakü Ortak Deklârasyonu yayınlanmıştır.

KEİT´in 28-29 Nisan 2004 tarihlerinde Bakü´de yapılan Yüksek Düzeyli Memurlar Komitesi (YDMK) toplantısında ise KEİT´in faaliyet alanına eğitim (özellikle yüksek öğretim) konusunun da dahil edilerek Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubunun bu konuda görevlendirilmesinin görüşüldüğü ve bilâhare bu husustaki çalışmaların devamı konusunda görüş birliğine varıldığı Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirilmiştir.

KEİT Uluslar Arası Daimî Yazmanlığı´nca, KEİT Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu toplantısı 17-18 Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul´daki KEİT Merkezinde yapılmıştır. Toplantıda; bilim ve teknoloji alanlarında bölge için işbirliği alanlarının tespit edilmesi, çalışma grubunun eylem planı ve çalışma programının onaylanması ve Proje Destekleme Fonuna sunulacak projelerin değerlendirilmesi konuları görüşülmüştür.

KEİT Proje Geliştirme Fonu´ndan bölgedeki ortak projelere finansman sağlanabileceği konusundaki duyuru Bakanlığımızın internet sayfasında da yayınlanmıştır.

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı Eğitim Bakanları 2. Toplantısı ise 29 Eylül 2005 tarihinde Atina´da yapılmıştır. Söz konusu toplantı sonunda; eğitimde genel iş birliği kapsamında orta öğretim ile meslekî eğitim ve yaygın eğitim alanlarında ortak çalışma hususlarına da yer verilmekle birlikte orta vadede yüksek öğretim alanında iş birliğine önem ve öncelik verilmesi benimsenmiştir. Bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda Avrupa´da yüksek öğretim alanında çok kapsamlı iş birliği ve sistemlerin uyumunu öngören Bolonya Deklârasyonu hedeflerine KEİT ülkelerinde de ulaşılmasını öngören "KEİT Üye Ülkeleri Eğitim Bakanları Yüksek Öğretim ve Üniversite Araştırması Alanlarında İş Birliği Deklârasyonu" yayınlanmıştır.

Aynı toplantıda KEİT Eğitim Çalışma Grubu İş Tanımı da uygun görülmüştür.

Yüksek öğretim ağırlıklı söz konusu çalışmalara, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´nın uygun görüşü kapsamında Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından katkı ve katılım sağlanmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığımızın koordinatörlüğünde 27-28 Ağustos 2007 tarihlerinde İstanbul´daki KEİT Merkezinde Eğitim Bakanlıkları Müsteşarlar Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya 12 üye ülkeden 8´inden katılım sağlanmış ve toplantı sonunda, eğitim alanında yeni işbirliği konularını kapsayan Toplantı Raporu ile Sonuç Bildirisi yayınlanmıştır.

Söz konusu Sonuç Bildirisi´nde öncelikli olarak yer alan "Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri" alanındaki çalışmalarda Bakanlığımızın koordinatörlük yapabileceği değerlendirilmektedir.

Bu amaca yönelik olarak MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlıklar ve girişimler yapılmaktadır.

KEİT ile ilgili bilgilere  www.bsec-organization.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Emniyet Mahallesi Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle/ANKARA - Kurum Telefon Numaralarına Bağlantılardan Personel İletişimden Ulaşabilirsiniz

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.