Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Projeler

Bakanlığımız gelişim ve değişim sürecinin daha iyi yönetilebilmesi amacıyla yeniden yapılanma sürecine girmiş ve 652 sayılı "Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 14.09.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni anlayış içerisinde Bakanlığımızın Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Projeler Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ve hazırlanan projeler ilgili Genel Müdürlüklere devredilmiştir. Birimimiz ise Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası işbirliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilmiştir.
  

BAŞLAYACAK PROJELER 
SN Projenin Adı Kaynağı Fon Şekli Bütçesi Birimi
1 Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki Ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu  AB (IPA II) HİBE 21.891.532 EUR Mesleki ve Teknik Eğitim GM
2 Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu AB (IPA II) HİBE 6.348.000 EUR Ortaöğretim GM
3 Suriye Krizine Yönelik Müdahele Kapsamında Türkiye'nin Mülteci ve Dayanıklılık Planına Katkıda Bulunmak (Eğitim Sektörü) Amacıyla Kuveyt Fonu Tarafından Sağlanan Hibe KUVEYT FONU HİBE 7.000.000 USD İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
4 Okullarda Afet Risk Yönetimi DB KREDİ 300.000.000 USD İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
5  Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi IPA II HİBE 32.900.000 EUR Temel Eğitim GM
6 İçermeci Eğitimin Teşviki AB (Erasmus + KA3) HİBE 497.427 EUR AB ve Dış İlişkiler GM
7 Plastiksiz Okullar (SPEM) AB (Erasmus + KA3) HİBE 54.000 EUR AB ve Dış İlişkiler GM
8 Temel Eğitimde Devam Oranları ile Öğrenci Yetkinliklerini Artırma ve Okul İklimi Yoluyla Sosyal Uyumu Güçlendirme Projesi UNICEF HİBE Başlangıç aşamasında olup bütçesi hazırlanmaktadır. Temel Eğitim GM
9 Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programları ve Aday Öğretmenlik Programlarının Kapsayıcı Eğitim Açısından Güçlendirilmesi Projesi UNICEF HİBE Doğrudan UNICEF tarafından ihale edildiğinden bütçesi bilinmemektedir Temel Eğitim GM
10 Öğretimin Farklılaştırılması ve İYEP Uygulamaları Projesi  UNICEF HİBE 7.479.400 TL Temel Eğitim GM
11 Akademik Başarı Farklarının İncelenmesi Projesi UNICEF HİBE Doğrudan UNICEF tarafından ihale edildiğinden bütçesi bilinmemektedir Temel Eğitim GM
12 Okul Dışı Kalmış Çocuklar Projesi UNICEF HİBE Doğrudan UNICEF tarafından ihale edildiğinden bütçesi bilinmemektedir Temel Eğitim GM
           

 

YÜRÜTÜLEN PROJELER 
  Projenin Adı Kaynağı Fon Şekli Bütçesi Birimi
1 Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi AB ESEI HİBE 2.950.000 EUR Temel Eğitim GM
2 Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi AB (IPA II) HİBE 4.000.000 EUR Temel Eğitim GM
3 Türkiye'de Mültecilerden Etkilenmiş Ev Sahibi Topluluklara Yönelik Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri  AB (MADAD) HİBE 40.000.000 EUR İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
4 Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi  AB (FRiT) HİBE 150.000.000 EUR İnşaat Emlak Daire Başkanlığı
5 Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim I Projesi  AB (MADAD) HİBE 70.000.000 EUR İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
6 Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim II Projesi  AB (FRiT) HİBE 255.000.000 EUR İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
7 Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi  AB (FRiT) HİBE 100.000.000 EUR İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
8 Mesleki Eğitim Yoluyla Toplumsal ve Ekonomik Uyum  AB (FRiT I) HİBE 50.000.000 EUR Mesleki ve Teknik Eğitim GM
9 Türkiye'de Kaliteli Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli Ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması (VET4JOB) Programı AB (FRiT II) HİBE 30.000.000 EUR Mesleki ve Teknik Eğitim GM
10 Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) AB IPA II HİBE 12.689.475 EUR Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri GM
11 Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye' de Dayanaıklılık Projesi: Yetişkinler İçin Türkçe Dil Eğitimi Projesi AB-EUTF HİBE 18.923.200 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
12 Hızlandırılmış Eğıtım Programı (HEP) AB-ECHO HİBE 7.000.000 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
13 Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Kore Hükümeti HİBE 1.000.000 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
14 Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamında Olan Suriyelilerin Türkçe Dil Eğitimi ve Mesleki Eğitime Erişimlerinin Artırılması Projesi AB-EUTF HİBE 9.875.000 EUR Hayat Boyu Öğrenme GM
15 Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik
Fırsatların Desteklenmesi Projesi (Promoting Employment Project)
BMZ- Alman Hükümeti HİBE  4.542.310 EUR  Hayat Boyu Öğrenme GM
16 Öğrenmenin Geliştirilmesi, Yenilikçi Öğretim, Eğitim Ortamı Projesi-ELITE İngiltere ve Katar HİBE 1.936.615 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
17 Yarını Kurmak: Türkiye' de Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler İçin Nitelikli Eğitim ve Geçim Kaynağı Desteği Projesi AB EUTF/MADAD HİBE 17.280.000 EUR  Hayat Boyu Öğrenme GM
18 Denetimde Yeni Yaklaşimlar: Çoklu Denetim Modeli  AB (Erasmus +) HİBE 48.000 EUR Teftiş Kurulu Başkanlığı
19 Yeşili Düşünen Girişimci Gençlik  Erasmus+Ka205 HİBE 19.612 EUR Teftiş Kurulu Başkanlığı
20 eTwinning Faaliyeti AB (Erasmus+) HİBE 885.809 EUR YEĞİTEK
21 SCIENTIX 4 AB HİBE proje bütçesi henüz belli değil YEĞİTEK
22 STEM ve Kodlama Eğitimi Standardizasyonu (SOSACT) AB (Erasmus+) HİBE 184.570 EUR YEĞİTEK
23 TEACH-UP AB (Erasmus+) HİBE 86.316 EUR YEĞİTEK
24 Fostering STEAM Education in Schools AB (Erasmus + KA3) HİBE 497.175 EUR YEĞİTEK
25 Designing Future Innovative Learning Spaces AB (Erasmus + KA2) HİBE 245.754 EUR YEĞİTEK
26 Artificial Intelligence Education for Children AB (Erasmus + KA2) HİBE 151.045 EUR YEĞİTEK
27 Active Learning and Innovative Teaching in Flexible Learning Spaces- NOVIGADO AB (Erasmus + KA2) HİBE 331.470 EUR  YEĞİTEK
28 EPALE ? 3 Electronic Platform for Adult Learning in Europe (Avrupa'da Yetişkin Öğrenme İçin Elektronik Platform) AB (Erasmus +) HİBE 828.500 EUR Hayat Boyu Öğrenme GM
29 Avrupa Yetişkin Öğrenimi Projesi-5 AB (Erasmus +) HİBE 497.490 EUR Hayat Boyu Öğrenme GM
30 Daha İyi Bir Yaşam İçin Erişilmesi Zor Olan Yetişkinlerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi AB (Erasmus + KA2) HİBE 60.540 EUR Hayat Boyu Öğrenme GM
31 Ticari Araç Sürücülerinin Meslekî Yeterliliklerinin Artırılması Projesi
Increasing Of Vocational Competences of Commercıal Vehicle Drivers Project
AB Erasmus + KA202 HİBE 16.640 EUR Özel Eğitim Kurumları GM
32 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi II AB (FRiT II) HİBE 400.000.000 EUR Bakan Yardımcılığı  Makamı PIKTES Koordinatörlüğü
(Sayın Reha DENEMEÇ)
33 Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim ve İlkokulda Değerlendirme Çerçevesi Geliştirilmesi Projesi UNICEF HİBE 4.100.000 TL Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GM
34 Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Becerilerinin Geliştirilmesi ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi Programı UNICEF HİBE 10.643.665 TL Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme GM
35 Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretilmesine Yönelik Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi Programı UNICEF HİBE 3.811.130 TL Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme GM
36 Ortaöğretim Kurumlarında Tasarım-Beceri Atölyeleri Kurulması  UNICEF HİBE 3.826.294 TL Ortaöğretim GM

 

TAMAMLANAN PROJELER 
SN Projenin Adı Kaynağı Fon Şekli Bütçesi Birimi
1 Endüstriyel Okullar Projesi  DB KREDİ 72.700.000 USD Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
2 Yaygın Mesleki Eğitim Projesi  DB KREDİ 72.200.000 USD Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
3 Millî Eğitimi Geliştirme Projesi  DB KREDİ 177.200.000 USD Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
4 Karayolu İyileştirme ve Trafik Güvenliği Projesi  DB KREDİ 1.250.000 USD Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
5 Eğitim Çerçeve Projesi  AYB KREDİ 57.800.001 USD Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
6 Temel Eğitim Projesi I. Faz  DB KREDİ 300.000.000 USD Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
7 Temel Eğitim Projesi II. Faz  DB KREDİ 300.000.000 USD Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
8 Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi  AB HİBE 27.000.000 USD Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
9 Temel Eğitime Destek Programı  AB HİBE 145.000.000 USD Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
10 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi  AB HİBE 75.000.000 USD Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
11 İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Gel. Projesi AB HİBE 21.700.000 USD Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
12 MEB Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi  AB HİBE 4.700.000 USD Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
13 Ortaöğretim Projesi (OÖP)  DB KREDİ 98.000.000 USD Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
14 Millî Eğitim Bakanlığının İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi  AB-IPA 1 HİBE 1.500.000 USD Strateji Geliştirme Başkanlığı
15 Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranlarının Arttırılması Operasyonu AB-IPA 1 HİBE 20.800.000 USD Mesleki ve Teknik Eğitim GM
16 Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi AB-IPA 1 HİBE 9.100.000 USD Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri GM
17 Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyonu-1 AB HİBE 20.200.000 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
18 Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi Projesi  AB HİBE 22.600.000 USD Temel Eğitim GM
19 Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu 1 AB HİBE 11.200.000 USD Mesleki ve Teknik Eğitim GM
20 Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi AB-IPA 1 HİBE 3.320.000 USD Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri GM
21 Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi AB-IPA 1 HİBE 10.100.000 USD Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
22 İlköğretime Devam Oranlarının Arttırılması Projesi AB-IPA 1 HİBE 3.460.000 USD Temel Eğitim GM
23 Geleceğin Güvenli Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi AB-IPA 1 HİBE 2.760.000 USD Ortaöğretim GM
24 Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi Projesi AB-IPA 1 HİBE 4.050.000 USD Ortaöğretim GM
25 Öğrenciler AB'yi Öğreniyor Projesi AB-IPA 1 HİBE 3.410.000 USD AB ve Dış İlişkiler GM
26 Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması-2 AB-IPA 1 HİBE 19.520.000 USD Mesleki ve Teknik Eğitim GM
27 Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-2 AB-IPA 1 HİBE 17.700.000 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
28 Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar Ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Mesleki Ve Teknik Eğitim Ve İş Piyasası Hizmetleri Projesi  GIZ- Alman Hükümeti HİBE 1.174.950 USD Mesleki ve Teknik Eğitim GM
29 Cash For Work / İş KarşılIğı Ücret GIZ- Alman Hükümeti HİBE 7.798.646 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
30 Örgün Eğitim Dışında Kalmış Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Hızlandırılmış Telafi Eğitimi Projesi UNICEF-ECHO HİBE 7.000.000 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
31 Türkiye'de Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Düzenlemelerinin İncelenmesi UNICEF-OECD HİBE 600.001 USD Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GM
32 BILSY-Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Yönelik Eğitim Programı GIZ- Alman Hükümeti HİBE 2.777.600 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
33 QUDRA, "Suriye ve Irak Krizine Karşılık Vermek Amacıyla Suriyeli Mülteciler, Ev Sahibi Topluluklar ve Yerinden Edilmiş Kişilerin Dayanıklılıklarının Güçlendirilmesi"  MADAD-GIZ Alman Hükümeti HİBE 8.600.370 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
34 Yeni Zelanda Hibe Anlaşması Yeni Zelanda  HİBE 844.416 USD İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
35 Sürücü Eğitimi ve Sınav Süreçlerinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi AB SEI  HİBE 330.000 USD Özel Öğretim Kurumları GM
36 eTwinning Faaliyeti AB (Erasmus+) HİBE 352.800 USD YEĞİTEK
37 SCIENTIX 2 AB HİBE 60.211 USD YEĞİTEK
38 SCIENTIX 3 AB HİBE 16.350 USD YEĞİTEK
39 Avrupa Yetişkin Öğrenimi Projesi-1 AB HİBE 652.212 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
40 Yetişkin Öğrenme Projesi Gündemi Uygulamalari Projesi - 2 AB HİBE 415.886 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
41 Avrupa Yetişkin Öğrenimi Projesi-4 AB Erasmus+ HİBE 557.189 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
42 EPALE 2 ? Electronic Platform for Adult Learning in Europe (Avrupa'da Yetişkin Öğrenme İçin Elektronik Platform)/ERASMUS+ AB Erasmus+ HİBE 913.025 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
43 GOAL- Guidance and Orientation for Adult Learners (Yetişkin Öğrenciler için Rehberlik ve Oryantasyon Projesi)/ERASMUS+ AB Erasmus+ HİBE 35.748 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
44 ECVET Ülkeleri İçin Ekspres Mesleki Eğitim Hareketlilik Veri Tabani ve Rehberler (VETEXPRESS) AB HİBE 342.105 USD Mesleki ve Teknik Eğitim GM
45 Hayat Boyu Beceri Eğitimi (HBBE)  Erasmus + Programı Öğretmen Hareketliliği HİBE 837.867 USD Mesleki ve Teknik Eğitim GM
46 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi I AB (FRiT-I) HİBE 340.920.000 USD Bakan Yardımcılığı  Makamı PIKTES Koordinatörlüğü
(Sayın Reha DENEMEÇ)
47 Geçici Eğitim Merkezlerinin Cari Giderlerinin Karşilanmasi İçin Öğrenci Başina 30 Tl Nakit Yardimi UNICEF HİBE 10.732.132 USD Hayat Boyu Öğrenme GM
48 Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi UNICEF HİBE 297.619 USD Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GM
49 Psikososyal Destek Programlarinin Yenilenmesi Projesi UNICEF HİBE 713.586 USD Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri GM
50 Endüstriyel Otomasyon Teknolojilerinin Orta Asya ve Orta Doğu Ülkelerine Yayginlaştirilmasi JICA-TİKA HİBE 1.742.160 USD Mesleki ve Teknik Eğitim GM
51 Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitimi Projesi UNICEF HİBE 1.575.195 USD Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme GM
52 Geçici Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan / Yapacak Olan Suriyeli Öğretmenlerin Eğitimi Projesi UNICEF HİBE 8.220.726 USD Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme GM
53 Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü Hazırlama Projesi UNICEF HİBE Çalışma UNICEF tarafından yürütülmüştür. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme GM
54 Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü Projesi UNICEF HİBE 2.143.252 USD Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme GM
55 Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü Yönetici Eğitimi Projesi UNICEF HİBE 1.039.706 USD Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme GM
56 Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetinin Yaygınlaştırılması UNICEF HİBE 327.411 USD Temel Eğitim GM
57 İlkokularda Yetiştirme Programı UNICEF HİBE 1.120.396 USD Temel Eğitim GM
  TOPLAM 1.904.411.560 USD  

 

DİPNOT:
1 Tamamlanan projelerin bütçeleri; bütünlük sağlamak amacıyla proje bitiş tarihinde, o günün kurundan dolara çevrilmiştir.
2 Projeler fon tiplerine göre aşağıdaki gibi farklı renklendirilmiştir.
  Uluslararası Kuruluşlarla yapılan Doğrudan Sözleşme (Direct Grant), ya da konsorsiyumlar aracılığı ile yürütülen projeler
  Erasmus+ gibi Birlik Programları altında yürütülen projeler
  AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Bakanlık Birimleri bütçesine aktarılan doğrudan hibe (direct managment) ve doğrudan para aktarımı (direct cash transfer) şeklinde yürütülen projelerdir.

Emniyet Mahallesi Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle/ANKARA - Kurum Telefon Numaralarına Bağlantılardan Personel İletişimden Ulaşabilirsiniz

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.