Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Tarihçemiz

Tek parti döneminde Millî Eğitim Bakanlığının yapısı sürekli geliştirilmiş ve adı sekiz kez değiştirilmiştir. 1920´de Maarif Vekâleti, 1935´te Kültür Bakanlığı, 1941´de Maarif Vekilliği, 1946´da Millî Eğitim Dekanlığı, 1954´de Maarif Vekâleti, 1961´de Millî Eğitim Bakanlığı, 1983´de Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1991´de yeniden Millî Eğitim Bakanlığı oldu. 1920´den 1950´ye kadar, tek parti döneminde, Bakanlık merkez örgütünde beş kez önemli yapısal değişim gerçekleştirildi.

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü: II. Meşrutiyet döneminde "Tedrisatı Aliye Dairesi" (Yükseköğretim Dairesi) olarak kurulmuştur. 1933/2287 tarih ve sayılı yasa, birkaç yıl içinde çıkarılan ekler ve değişiklik yasaları ile geliştirilerek 9.6.1937/3225 tarih sayılı yasa ile tamamlanmış ve  "Yükseköğretim Genel Direktörlüğü", 1946 yılında yeni bir yasal düzenlemeye gidilerek 10.6.1946/4926 tarih sayılı yasa ile Bakanlık merkez örgütünün 13.2.1960/20939 tarih sayılı "Olur"la, ´Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, Dış Münasebetler Genel Müdürlüğü´, 13.02.1960 tarih ve 209/392 sayılı Onayla ´Dış Münasebetler Genel Müdürlüğü´, (15.11.1971 gün ve 7/3479 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla oluşturulan), Bakanlıklar arası Karma Kültür Komisyonları ile birlikte, 08.07.1976 gün ve 3577 sayılı Makam Onayı ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, "Yurtdışı İşçi Çocukları Eğitimi Öğretimi Genel Müdürlüğü" kurulmuştur. Genel Müdürlüğün bir uzantısı olarak yurt dışında işçilerimizin yoğun bulunduğu ülkelerde büyükelçilik ve başkonsolosluklar nezdinde müşavirlik ve ataşelikler oluşturulmuştur. 09.02.1979 gün ve 22490 sayılı Makam Onayı ile "Yurtdışı İşçi Çocukları Eğitimi Öğretimi Genel Müdürlüğü" onayı iptal edilmiş, "Yükseköğretim Genel Müdürlüğü" ile birleştirilmiştir.

09.02.1979 ve 21.01.1980 tarihleri arasında "Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü" "Yükseköğretim Genel Müdürlüğü"ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 21.01.1980 tarih ve 8974 sayılı Makam onayı ile "Yurtdışı İşçi Çocukları Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü" haline getirilmiştir.

Bakanlar Kurulunun 27.02.1982 gün ve 8/4334 sayılı kararıyla kabul edilen "Bakanlıkların yeniden düzenlenmesi ve çalışma esasları" çerçevesinde Bakanlık Merkez Teşkilatı şemaları yeniden hazırlanmıştır.  Bu defa Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Yurt Dışı İşçi Çocukları Eğitim ve Öğretim Genel Müdürlüğü, "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı Eğitimi Genel Müdürlüğü" olarak birleştirilmiştir.

17.06.1982 tarih ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesiyle ilgili Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan 174 sayılı ve ona dayalı 179  "Milli Eğitim Gençlik Spor Bakanlığı´nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname´de bu defa  "Yurtdışı İşçi Çocukları Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü" Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü ile yine birleştirilmiş ve bu konudaki tüm hizmetler yeni kurulan bu Genel Müdürlüğün görevleri arasına alınmıştır.

Çok geçmeden 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerini değiştiren 08.06.1984/208 tarih ve sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilgili maddesi Yükseköğretim ve Yurtdışı İşçi Çocukları Eğitim ve Öğretim olarak iki Daire Başkanlığına dönüştürülmüştür.

"Milli Eğitim Gençlik Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında 1795 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair, 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede "Yükseköğretim ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü" ana hizmet birimi, "Yüksek Öğretim Dairesi Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir. 208 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Yurtdışı Eğitim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı" birimleri kurulmuştur.

356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Mîlli Eğitimden ayrıldıktan sonra 385 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesi (ı) fırkası gereğince yurtdışına hizmet veren iki daire başkanlığı, dış ilişkiler de dahil "Yüksek Öğretim, Yurtdışı Eğitim ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü" adı altında birleştirilerek hizmetlerin gerek merkezde, gerekse yurt dışında tek elden yönetimi sağlanmıştır.

30.04.1992 gün ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanunla da "Yükseköğretim Genel müdürlüğü" , "Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü" ve "Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürlüğü" olarak birbirinden ayrı müstakil üç genel müdürlüğe ayrılmıştır.

28.5.2011 gün ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanunla "Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürlüğü" ve "Projeler Koordinasyon Merkezi´nin" birleştirilmesiyle, "Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü" ne dönüştürülmüştür.

 


Emniyet Mahallesi Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle/ANKARA - Kurum Telefon Numaralarına Bağlantılardan Personel İletişimden Ulaşabilirsiniz

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.