UNESCO’da Münhal Kadro- Eğitim, Kültür, İletişim ve Enformasyon Genel Direktör Asistanlıkları ile Genel Direktör Ofisi Genel Direktör Yardımcılığı