Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı, Sınav Sonuç Belgesi