Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Çin Hükûmet Bursu (2023-2024)

Çin Hükûmeti Bursu (2023-2024)

2023-2024 Akademik Yılı Çin Hükümeti Bursu Mülakatı Sonuçları

Çin Hukûmeti bursuna başvuru yapan adayların dikkatine!

abdigm

Çin

Verilen Bursun Türü

Toplamda 5 Adet Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Akademisyenlik Bursu

İlk Başvuru Tarihi

18/11/2022

Son Başvuru Tarihi

11/01/2023 (TSİ:18.00)

Mülakat Tarihi

17/01/2023 (Mülakatlar yüzyüze gerçekleştirilecektir.)

ÖZEL ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Lisans programlarına başvuru için 25 yaşın altında ve lise mezunu olmak,
 3. Yüksek lisans programlarına başvuru için 35 yaşın altında ve lisans derecesine sahip olmak,
 4. Doktora programlarına başvuru için 40 yaşın altında ve yüksek lisans derecesine sahip olmak,
 5. Genel akademisyenlik programlarına başvuru için lisans programında en az iki yılı tamamlamış olmak ve 45 yaşın altında olmak,
 6. Kıdemli akademisyenlik programlarına başvuru için yüksek lisans derecesine veya doçent unvanına (ya da daha üst unvana) sahip olmak, 50 yaşın altında olmak.
 7. Çince lisans veya genel bilim programlarına başvuru yapılacaksa HSK 3 seviyesine sahip olmak,
 8. Çince öğretilen yüksek lisans veya doktora programlarına başvururken HSK Seviye 4'ün Çince yeterliliğini edinmiş olmak;
 9. Yurt dışına çıkışlarına engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.
 10. Uluslararası seyahat masrafları adayların kendilerine aittir.
 11. Adayların Bakanlığımıza başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular basvuru.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

 1. Çin Hükümeti Bursu Başvuru Formu (Çince veya İngilizce)
 2. Pasaport Fotokopisi: (1 Mart 2024'ten sonra da geçerliliği olmalıdır.)
 3. Noter onaylı son alınan diploma: Diploma alma hakkı elde eden ancak henüz teslim almamış olan kişiler, mezun olacakları okuldan resmi öğrenim durumlarını gösterir belge teslim edecektir. Çince veya İngilizce dilleri dışındaki belgeler noter onaylı Çince veya İngilizce tercümeleri ile birlikte eklenmelidir.
 4. Akademik transkript: Çince veya İngilizce dilleri dışındaki transkriptler noter onaylı Çince veya İngilizce tercümeleri ile birlikte eklenmelidir.
 5. Dil Belgesi: Çince bölümlere yapılacak başvurular için HSK belgesi, İngilizce programlar için ise IELTS veya TOEFL gibi dil belgeleri
 6. Kabul Mektubu: Yüksek lisans ve daha üstü programlara başvuracak adaylar, başvurdukları üniversiteden kabul mektubu almalıdır. (Ön kabul mektubu, üniversitede görevli profesörden alınacak davetiye de kabul edilecektir.)
 7. Çince veya İngilizce dilinde bir Çalışma Planı veya Araştırma Önerisi (Lisans derecesi için minimum 200 kelime, derecesiz öğrenciler için 500 kelime, lisansüstü dereceler için 800 kelime)
 8. Tavsiye mektubu: Yüksek lisans veya kıdemli akademisyenlik programlarına başvuru için profesör veya doçent unvanına sahip akademisyenlerden Çince veya İngilizce dillerinde iki tavsiye mektubu gönderilmelidir.
 9. Müzik çalışmaları için başvuran kişiler, kendi çalışmalarını eklemelidir. Güzel sanatlar için başvuran kişiler iki adet eskiz, iki adet renkli resim ve iki adet farklı türde çalışma eklemelidir. 
 10. 18 yaşın altındaki kişilerin başvuru yapabilmesi için Çin'de yasal vasilerine ait geçerli belgeleri teslim etmelidir.
 11. 6 aydan daha uzun süre Çin'de kalmayı planlayan başvuru sahipleri, İngilizce dilinde doldurulmuş Yabancı Uyruklular için Fiziki Muayene Formunun (Foreigner Physical Examination Form) bir fotokopisini teslim etmelidir. (Formun orijinali başvuru sahibinde kalacaktır. Çin Karantina İdaresi tarafından tasarlanan form http://www.csc.edu.cn/studyinchina veya www.campuschina.org adreslerinden indirilebileceği gibi, bir örneği aşağıda da bulunmaktadır.
 12. Fiziki muayeneler, Yabancı Uyruklular için Fiziki Muayene Formunda yer alan tüm alanları kapsamalıdır. Eksik kayıtlar veya uzman doktor tarafından imzalanmayan, hastanenin resmi kaşesi bulunmayan veya başvuru sahibinin mühürlü fotoğrafının olmadığı belgeler geçersizdir. (Muayene sonucu yalnızca 6 ay geçerli olduğu için fiziki muayene tarihini buna göre seçilmelidir.)
 13. Adli Sicil Belgesi (İngilizce)
 14. Agency Number: 7921; Program kategorisi "Type A"dır.

 

ÖNEMLİ NOT: Çin burs sistemine yüklenecek belgeler açık, özgün ve geçerli olmalıdır. Adayların net olmayan veya tanımlanamayacak şekilde yüklenen belgelerden dolayı mağduriyet yaşamaması için bu hususa dikkat etmeleri önerilir.

 

SON BAŞVURU TARİHİNE KADAR BAKANLIĞIMIZA TESLİM EDİLECEK BELGELER:

 1. Çin Hükümeti bursu başvuru formu
 2. Başvurulacak alana göre sahip olunan diplomanın noter onaylı örneği mezun durumunda olan adaylar için ise mezun olduğuna olacağına dair resmi belge (Çince veya İngilizce dilleri dışındaki belgeler noter onaylı Çince veya İngilizce tercümeleri ile birlikte eklenmelidir)
 3. Akademik transkriptin Çince veya İngilizce tercümeli noter onaylı örneği, (akademik transkriptin İngilizce ya da Çince dışındaki dillerde olması durumunda)
 4. Yüksek lisans veya kıdemli akademisyen programına başvuracaklar için profesör ya da doçent doktordan alınmış 2 adet tavsiye mektubu (Çince ya da İngilizce)
 5.  Lisans için 200, araştırma için 500, doktora için en az 800 kelimelik ayrıntılı çalışma plânı veya araştırma önerisi (Çince ya da İngilizce)
 6. Belirtilen Çin üniversitelerinden veya bölümlerinden alınan kabul belgesi (varsa)
 7. Müzik çalışmaları için başvuran kişiler için kendi çalışmaları; güzel sanatlar için başvuran kişiler için ise iki adet eskiz, iki adet renkli resim ve iki adet farklı türde çalışma,
 8. 18 yaşın altındaki adayların Çin'de edinecekleri yasal vasiye ait belgeler,
 9. Dil sertifikası (Lisansüstü programlar için İngilizce veya Çince dili seviye tespit sınavlarından en az C düzeyi almak veya % 100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak gerekmektedir) (varsa)
 10. Çince seviyenizi gösterir HSK sertifikası (varsa)
 11. Fizik Muayene Formu
 12. Pasaport Fotokopisi: (1 Mart 2024'ten sonra da geçerliliği olmalıdır.)
 13. Adli Sicil Belgesi (İngilizce)

  

MÜLAKATA DAİR DETAYLAR:

1.  Mülakatlar Ankara'da, Genel Müdürlüğümüzün aşağıdaki adresinde yüzyüze gerçekleştirilecektir.

2. Başvurmak isteyen adayların "teslim edilecek belgeler" kısmındaki belgeleri her belgeden 3'er adet olacak şekilde, belirtilen formatta 3 adet dosya halinde hazırlayıp Genel Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen adresine son başvuru tarihine kadar   göndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.

3.  Son başvuru tarihi itibariyle belgelerini göndermeyen veya belgeleri istenilen şekilde göndermeyen adaylar sistemde başvuruları bulunsa dahi mülakata davet edilmeyecektir.

4. Mülakatlara katılım hakkı kazanan adayların, hangi adres ve saat aralığında mülakata girecekleri mülakata katılacak olan aday listesi belirlendikten sonra http://abdigm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara mülakat yeri ve saati hakkında ayrıca e-posta gönderilmeyecektir.

5.  Adaylar, mülakata ilişkin duyuruları http://abdigm.meb.gov.tr adresinden takip etmekle sorumludur. Bu sayfadan mülakata ilişkin yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde sayılacaktır.

 

Önemli Hatırlatma: 

 

Başvuru yapacak adayların, aşağıdaki link üzerinden (campuschina.org) başvuru yönergesini ve başvuru koşullarını dikkatli bir şekilde incelemeleri ve başvurularını o doğrultuda yapmaları gerekmektedir.

Bakanlığımıza yapılacak başvurular için tıklayınız

Çin Halk Cumhuriyeti devlet bursu bilgi sistemine ilişkin yönergeler için tıklayınız.

Başvuruya ilişkin detaylar için tıklayınız. 

Fiziki Muayene Formu için tıklayınız.

 

ADRES:

MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Emniyet Mah. İncitaş Sokak, MEB Beşevler Kampüsü C Blok

Beşevler/Yenimahalle/ANKARA

 

BİLGİ İÇİN:

Murat YILMAZER : abdigm_uab@meb.gov.tr   (312) 413 18 29

Kürşad BELDAN    : abdigm_uab@meb.gov.tr   (312) 419 18 19

 

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü, C Blok 06560 Yenimahalle/ANKARA - (0312) 413 2002 2003

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.