Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Yabancı Hükumet Özel Bursları 2017-2018

Özel Burslar : Yabancı ülkeler tarafından verilen özel burslardır. Kişiler kendi imkanlarıyla, ilgili ülke veya üniversitenin şartlarına göre başvuruda bulunabilirler. Ancak, adayların eğitim sonrası denklik bilgileri konusunda Yüksek Öğrenim Kurumundan bilgi edinmeleri gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk adayların kendisine aittir.

HON KONG

Hong Kong Burslar Komitesi tarafından doktora düzeyinde burslar tahsis edilmiştir. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2017 olan burslar hakkında adaylar detaylı bilgiye www.rgc.edu.hk/hkphd adresinden ulaşabileceklerdir. Diğer bilgiler için tıklayınız.

YUNANİSTAN

Yunanistan Devlet Burs Vakfı’nca Çağdaş Yunan Dili ve Kültürü alanında burs tahsis edilmiştir. Başvuru belgelerinin 6 Eylül 2017’ye kadar foreigners@iky.gr adresine gönderilmesi ve yine aynı tarihe kadar Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne ya da T.C. Atina Büyükelçiliği’ne iletilmesi gerekmektedir. Burs programı hakkında diğer bilgi ve başvuru formlarına www.iky.gr adresinden ulaşılabilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru formu için tıklayınız. 

 FULBRIGHT Fulbright Yabancı Dil Asistanlığı (FLTA) Burs Programına son başvuru tarihi 8 Eylül 2017’tir. Burs programı hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru formlarına www.fulbright.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
KOLOMBİYA

Kolombiya Cumhuriyeti resmi kuruluşu Crédito Educativo y Becas en el Exterior (ICETEX) yabancı öğrencilere yükseköğrenim düzeyinde burs sağlamaktadır. Bahsi geçen kuruluş, Türk öğrencilerin önümüzdeki yıl söz konusu burslara başvuru yapılabileceğini bildirmektedir. Anılan burs programına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/extranjerosencolombia/becasparaposgrado/convocatoriageneral.aspx internet adresinden ulaşmak mümkündür.

BANGKOK

Bangkok Uluslararası Kalkınma Yönetimi Ulusal Enstitüsü tarafından doktora programı ilan edilmiştir. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2017 olan programa başvuran adayların, iletişim bilgilerini myilmazer@meb.gov.tr adresine de göndermeleri gerekmektedir. Detaylar için tıklayınız.

BREZİLYA

Brezilya hukûmeti tarafından Brezilya Exchange Program for Undergraduate Stıdents kapsamında linsans bursları tahsis edilmiştir. Başvurular Brezilya ´nın ülkemizde diplomatik temsilcilerine yapılacak olup adaylar detaylı bilgiye http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECG.php  adresinden ulaşabilieceklerdir.

KOLOMBİYA

Kolombiya Hükümeti Eğitim Kredisi ve Yurtdışı Teknik Çalışmalar Enstitüsü (ICETEX) tarafından Kolombiya Üniversitelerinde 2017 yılının ikinci yarısında uzmanlık, yüksek lisans ve doktora alanında burs tahsis edilmektedir. Burs; okul ücreti, sağlık sigortası, aylık cep harçlığı, kitap ve vize katkılarını kapsamaktadır. Başvuracak adayların; bütün programlar İspanyolca olduğu için İspanyolca dil bildiğini belgelendirmeleri, 50 yaşını geçmemiş olmaları, çalıştığı alanda en az 1 yıllık meslek deneyimine sahip olmaları, 5’ lik sistem üzerinden ortalama 4.0 akademik ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir. Burs koşullarına ilişkin bilgilere http://ow.ly/LaLz30ja2Q internet adresinden ulaşılabilinir. Tüm başvuru belgeleri; son başvuru tarihi 2 Haziran 2017 tarihine kadar Kolombiya Büyükelçiliği aracılığı ile ICETEX’e iletilmesi gerekmektedir.

JAPONYA

Japonya Hükümetince MEXT adı altında araştırma, lisans, teknik yüksek okulu ve uzmanlık eğitimi yüksekokulu alanlarında olmak üzere burs tahsis edilmektedir. Burs ile ilgili duyuruya http://www.tr.emb-japan.go.ip adresinden ulaşılabilecektir. Adayların ön elemesi Japonya Büyükelçiliği tarafından yapılacak olup, nihai karar Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecektir. 

BULGARİSTAN

16 Temmuz- 05 Ağustos 2017 tarihleri arasında Sofya Üniversitesinde, 17 Temmuz- 06 Ağustos 2017 tarihleri arasında Veliko Turnova Üniversitesinde Bulgar Dili, Edebiyatı ve Kültürü semineri düzenlenecektir. Başvuru belgelerinin en geç 22 Mayıs 2017 tarihine kadar doğrudan Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine veya 31 Mayıs 2017 tarihine kadar Bulgaristan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir. Kalacak yer, yeme-içme, eğitim ve kültürel program giderleri Bulgaristan tarafından, ulaşım masrafları ve sağlık sigortası katılımcının kendisi tarafından karşılanacaktır. 

AMERİKA/  FULBRIGHT

Fulbright Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına ve Amerikan Vatandaşlarına verilen burslar olarak iki ayrı kategoride yürütülmektedir. Halihazırda, Fulbright Türk Öğrenci Programı  (Yüksek Lisans ve Doktora Bursları) ve Prof. Aziz Sancar Doktora Bursu başvuruları 10 Nisan 2017 tarihine  kadar devam etmektedir. Adayların  Fulbright web adresi  http://fulbright.org.tr/ üzerinden burs başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

SLOVAKYA

Slovak cumhuriyei tarafından 2017 yılı için Uluslararası Hareketliliğin Desteklenmesi Ulusal Burs Programı ilan edilmiştir. Adaylar burslara www.scholarships.sk adresinden başvurabileceklerdir. Son başvuru tarihi 30 nisan 2017 olan programlar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız... 

GÜNEY KORE

KDI School of Public Policy and Management kuruluşu Kamu Politikası, Kamu Yönetimi ve Kalkınma Politikası yüksek lisans programlarında 3 yıllık Kore Hükümeti Burs Programı sağladığını bildirmektedir. Burs kapsamında bursiyerlere gidiş-dönüş uçak bileti, öğrenim ücreti muafiyeti sağlanacağı ve aylık olarak yaşam gereksinimlerini karşılayacakları bir miktar burs verileceği, başvuruların 20 Mart 2017 tarihine kadar kabul edileceği bildirilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

MALEZYA

Malezya Hükumeti tarafından 2017-2018 yılı için burslar tahsis edilmiştir. Adaylar burs başvurularını 31 Mart 2017 tarihine kadar gerçekleştirebileceklerdir. Detaylı bilgi için tıklayınız...

RUSYA FEDERASYONU

Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nde devamlı olarak ikamet eden Rusya Soydaşları için Rusya Federasyonu eğitim kurumlarında lisans, uzmanlık, yüksek lisans, doktora, kısa veya uzun vadeli staj eğitim programları için 80 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Seçilen adaylara eğitim programı boyunca ücretsiz eğitim ve burs alma imkanı sağlanmaktadır. Yurtta ücretli yer verilecektir (ücreti üniversiteye bağlıdır). Seçilmiş adaylar yeterli Rusça bilmedikleri takdirde bir yıl boyunca hazırlık bölümünde ücretsiz Rusça dersi alacaklardır. Hazırlık bölümünde eğitim süresi 1 akademik yıldır ve temel eğitim programlarına dahil değildir. Seçim işlemlerine ve gereken evraklara ait ek bilgiler Rossotrudniçestvo Temsilciliğinden alınabilir.

LETONYA

Letonya Hükumeti tarafından 2017-2018 yılı için araştırma ve yaz okulu bursları tahsis edilmiştir. Araştırma bursu başvurularının 1 Nisan 2017 tarihine kadar, yaz okulu bursu başvurularının ise 4 Nisan 2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

ROMANYA

Romanya Hükümeti, 2017-2018 akademik yılı için lisans, yüksek lisans, doktora düzeylerinde burs tahsis etmiştir. Romanya Hükümeti adaylara, ücretsiz eğitim, kalacak yer, aylık burs ödemesi sağlamaktadır. Ayrıntılı bilgi ekte ve http://www.mae.ro/en/node/10251 internet adresinde yer almaktadır. Adaylar başvuru için gereken evrakları, 15 Mart 2017 tarihine kadar Romanya Ankara Büyükelçiliği ( Bükreş Sokak No:4 Çankaya, Ankara) adresine göndermelidir. Kılavuz için tıklayınız.

ROMANYA

Romanya Frankofoni Üniversitesi Ajansı tarafından doktora ve doktora sonrası bursu tahsis edilmiştir. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2017 olan burs programı hakkında detaylı bilgiye ve başvuru formlarına adaylar https://www.auf.org/appels-offre/bouses-eugen-ionescu-doc-postdoc-16-17 adresinden ulaşabileceklerdir.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Garp Üniversitesi tarafından Lisans, Yüksek Lisan, Doktora ve Profesyonel Eğitim alanında burs verilmektedir. Detaylı Bilgi için tıklayınız...

BANGLADEŞ

2016-2017 akademik yılında lisans programları için Bangladeş Hükümeti  tarafından, Bangladeş Tıp ve Cerrahi Üniversitelerinde 64 ve Dişçilik Üniversitelerinde 22 kişilik yabancı öğrenci kontenjanı ayrılmıştır. Adaylar, ilgili başvuru formuna ve başvuru prosedürlerine www.mofa.gov.bdinternet adresinden ve ekten ulaşabilir. Ayrıca, başvuru belgelerinin gerekli evraklarla birlikte en geç 9 Kasım 2016  tarihine kadar 3 dosya şeklinde  Bangladeş Ankara Büyükelçiliğine ( Birlik Mah. 391. Cad. No:16 Çankaya/Ankara- Tel: 0 (312) 495 27 19-20, e-mail: bdootankara@ttmail ) adresine elden veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

HONKONG

2017-2018 akademik yılı Hong Kong Doktora Burs Programı başvuruları başlamıştır. Adaylar, 1 Aralık 2016 tarihine kadar  https://cerg1.ugc.edu.hk /hkpfs /Explanatory /Explanatory_ Init_App.jsp internet adresi üzerinden başvurularını yapabilirler. Detaylı bilgiye www.rgc.edu.hk internet adresi üzerinden ulaşılabilir.
Ek 1 : Broşür              Ek 2 : Afiş

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü, C Blok 06560 Yenimahalle/ANKARA - (0312) 413 2002 2003

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.