Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Bakanımız Sayın Nabi Avcı’yla görüştü

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, çatışma altında bulunan kültürel mirasın tahribatına ilişkin konuları, bir danışma toplantısı ile ele alarak, toplantının sonucunu Sayın Bakanımıza sundu. Sayın Bakanımızla yapılan istişare sonucunda kültürel mirasın korunmasına ilişkin kararlar alındı.
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Bakanımız Sayın Nabi Avcı’yla görüştü

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz başkanlığındaki katılımcılar, Bakanımız Sayın Nabi Avcı’yı ziyaret ederek, Komisyonu’nca yapılan danışma toplantısı hakkında bilgi sundu. Ankara’daki Millî Komisyon binasında yapılan toplantıda; son yıllarda Irak, Suriye, Yemen, Libya, Tunus ve Mali gibi ülkelerde silahlı çatışmalar sonucu zarar görmekte olan kültür mirası eserlerinin durumları ele alındı. Toplantıda; Türkiye’nin kültürel mirasın korunması konusundaki hassasiyeti dile getirilerek, dünyanın herhangi bir bölgesinde bulunan kültürel varlıkların ve UNESCO Dünya Miras Alanlarının, müzeler ve kütüphanelerin, UNESCO Dünya Belleği Kütüğüne kayıtlı olan veya olmayan el yazmaları ve sanat eserlerinin insanlığın ortak mirası olduğu görüşüne vurgu yapıldı.

Silahlı çatışmalardan ve terörist eylemlerden zarar gören bu miraslar kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve UNESCO platformlarında alınan kararlar doğrultusunda değerlendirmeler yapıldı. Türkiye’nin taraf olduğu ve ilgili organlarında etkin yer aldığı önemli UNESCO Kültür Sözleşmeleri olan 1970, 1972 ve 2003 Sözleşmelerinin önemine vurgu yapılan toplantıda kültürel miras tahribatına ilişkin konuların özellikle uluslararası toplumda basın ve deklarasyonlar yoluyla gündemde tutulmasının önemi vurgulandı.Kültür mirası eserlerinin uğradığı tahribat, kültür varlıklarının yasadışı ticareti ve kültürlerarası diyaloga olumsuz etkisi gibi konuların ele alındığı danışma toplantısında, katılımcılar, tahrip edilen eserler arasında UNESCO Dünya Mirası alanları ile Türk-Osmanlı eserlerinin de bulunduğuna dikkat çektiler.

Toplantıda, UNESCO’nun uluslararası eşgüdüm, bilgi alışverişi, farkındalık yaratma ve eğitim çabaları konusundaki Türkiye’nin katkısından duyulan memnuniyet ifade edildi. UNESCO Dünya Mirası Komitesi ve UNESCO Kültür Varlıklarının Yasadışı Ticareti ile Mücadele Komitesi üyesi olan Türkiye’nin, UNESCO’nun bu konudaki karar ve tavsiyeleri ışığında yeni önlemler almaya devam edeceği, katılımcılar tarafından vurgulandı. Çatışma bölgelerindeki eğitim kurumlarının tahrip edilmesi ve buna bağlı olarak kültürün de tahrip olması sebebiyle, tahrip olan kültürel miras konusunda yine eğitim aracılığıyla duyarlılığın sağlanması gerektiği ifade edildi. İstişare sonucunda alınan kararlar: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun Bakan Avcı ile yapılan istişare sonucunda şu hususlar üzerinde duruldu:

  • Türkiye’de yapılan çalışmaların uluslararası toplumla paylaşılması ve uluslararası kamuoyuna duyurulmasının makale ya da mülakatlarla sağlanması,
  • Gümrük görevlilerine basılı yazma eserleri ayırt edebilmeleri konusunda hassasiyet göstermelerine yönelik eğitimler verilmesi,
  • Okul ve öğretmenlerin toplumdaki yaygın ağı dikkate alınarak, kriz zamanlarında kültürel miras koruma bilinci ve duyarlılık oluşturmak için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullara eğitim verilmesi ve genelge gönderilmesi,
  • Sığınmacıların bulunduğu kamplarda ve ulusal müfredatta somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve kültürel miras farkındalığının oluşturulması,
  • Çatışma sonrasında zarar gören miras alanlarının restorasyonu için özellikle Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki gençlerin eğitiminin sağlanması,
  • Sığınmacıların geleneklerini yaşatacakları, ritüellerini, çocuk oyunlarını ve kültürel geleneklerini devam ettirileceği mekanların sağlanması.

UTMK Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve UTMK Başkan Vekili Büyükelçi Gürcan Türkoğlu koordinasyonundaki toplantıya; Genel Müdürümüz Ziya YEDİYILDIZ, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi ,Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi, MOST ve Kültürlerarası Diyalog İhtisas Komitesi, Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İhtisas Komitesi, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ICOMOS Türkiye, ICOM Türkiye, Kütüphaneciler Derneği ve Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü temsilcileri ve Genel Müdürümüz Ziya YEDİYILDIZ katıldı.

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü, C Blok 06560 Yenimahalle/ANKARA - (0312) 413 2002 2003

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.