Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

IPA

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) SÜRECİ

IPA III PROGRAMLAMA SÜRECİ

2021-2027 (IPA III) döneminde IPA II. Dönemdeki sektörel yaklaşıma devam edilmiş ve 5 ana pencere altında tematik öncelikler belirlenmiştir:

            I. Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar ve Demokrasi

            II. İyi Yönetişim, Müktesebat Uyumu, İyi Komşuluk İlişkileri ve Stratejik İletişim

            III. Yeşil gündem ve sürdürülebilir Bağlantısallık

            IV. Rekabetçilik ve Kapsayıcı Büyüme

            Tematik Öncelik 1: Eğitim, İstihdam, Sosyal koruma ve Sosyal İçerme Politikaları,    

            Sağlık

            V. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği

Belirlenmiş olan 5 tematik pencere altında tüm aday ülkeler projelerini hazırlayacak ve Komisyon tarafından uygun görülen projeler IPA kapsamında seçilecektir. İki önemli seçim kriteri olacaktır; bunlar ilgililik ve olgunluk kriterleridir.

Her tematik pencere için aynı mali tahsisat sağlanmayacaktır. Her bir pencere için gösterge bütçe (indicative budget) belirlenecektir.

 

2021 yılı için kabul edilen Bakanlığımız projeleri aşağıda yer almaktadır;

 

Projenin Adı

Fon Kaynağı

Bütçesi M. Avro

Öğretmenlerin Dijital İçerik ve Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Ekosistemin Kurulması (2021 Programlaması)

IPA III

3.7

Türkiye'de Yabancı Dil Eğitim Kalitesinin Artırılması (2022 Programlaması)

IPA III

4.789,724

 

 

 

IPA II PROGRAMLAMA SÜRECİ

 

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)'nın 2014 ? 2020 yıllarını kapsayan II. Dönemi de I Dönemin devamı niteliğinde, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülmüştür.

 

Yeni dönemde Komisyon tarafından fonların daha etkin kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yaklaşım kapsamında IPA'nın I. döneminde yer alan bileşen bazlı yapı kaldırılarak yeni dönemde finanse edilmesi öngörülen belirli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar  belirlenmiştir.

 

IPA II Dönemi için 9 öncelikli sektör ve sektör sorumlusu kuruluş belirlenmiştir:

 

1. Demokrasi ve Yönetişim  (AB Bakanlığı)

(AB Müktesebatına uyum, Birlik Programları ve Sivil Toplum)

2. Adalet, İçişleri ve Temel Haklar, (Adalet Bak., İçişleri Bak. AB Bak.)

3. Ulaştırma,(Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı)

4. Çevre ve İklim,(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

5. Enerji, (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı)

6. Rekabetçilik ve Yenilik (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

7. İstihdam, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Sosyal Politikalar, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

8. Tarım ve Kırsal Kalkınma, (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

9. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği (AB Bakanlığı)

 

IPA II Dönemi için kabul edilen ve uygulanan Bakanlığımız projeleri aşağıda yer almaktadır;

 

Projenin Adı

Fon Kaynağı

Bütçesi M. Avro

Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi

IPA II

4

Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi

IPA II

29.999.780

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Projesi

IPA II

21.891.532

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması Projesi

IPA II

12.689.475

Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Arttırılması Projesi

IPA II

6.348

Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi

IPA II

2.950.000

 

IPA I PROGRAMLAMA SÜRECİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)'nın 2007-2013 yıllarını kapsayan I. dönemi ülkemizin;

?          AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi

?          Ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması

hedefleri çerçevesinde yürütülmüştür.

Bu doğrultuda ülkemize tahsis edilen toplam 4.7 milyar avroluk AB fonu aşağıda belirtilen beş bileşen kapsamında ilgili kuruluşlarca kullanılmıştır.

2007-2013 Dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA)'ın Bileşenlere Göre Dağılımı (M?)

Bileşenler

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

Toplam

 

I ? Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma

 

256,7

 

256,1

 

239,6

 

217,8

 

231,2

 

227,5

 

238,5

 

1.667,40

 

II ? Sınır Ötesi İşbirliği

2,1

 

2,8

 

3

 

3,1

 

5,1

 

2,1

 

2,2

 

20,40

 

III ? Bölgesel Kalkınma

167,5

 

173,8

 

182,7

 

238,1

 

293,4

 

356,06

366,88

 

1.778,44

 

IV ? İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

50,2

52,9

55,6

 

63,4

 

77,6

 

83,1

 

91,1

 

473,90

 

V ? Kırsal Kalkınma

20,7

 

53

 

85,5

 

131,3

 

172,5

 

187,38

 

204,18

 

854,56

 

Toplam

 

497,2

 

538,6

 

566,4

 

653,7

 

779,8

 

856,14

 

902,86

 

4.794,70

 

IPA I Döneminde Bakanlığımızın uyguladığı projeler aşağıda yer almaktadır;

 

 

Projenin Adı

Fon Kaynağı

Bütçesi M. Avro

Millî Eğitim Bakanlığının İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (MEBSTAT)

IPA I

1.559.750

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranlarının Arttırılması Operasyonu (KEP-1)

IPA I

16.000.000

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması-2 (KEP-2)

IPA I

18.500.000

Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi (ÖZEGEP)

IPA I

7.000.000

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

IPA I

3.000.000

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü, C Blok 06560 Yenimahalle/ANKARA - (0312) 413 2002 2003

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.