Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim On Yılı Sonuç Raporu

 

 

Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıda,  BM Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim On Yılı (Decade of Education for Sustainable Development-DESD) (2005-2014) sonuç raporunun http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230171e.pdf, raporun özetinin ise http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230302e.pdf  adreslerinde yayınlandığı belirtilmektedir. 

 

Raporda, On Yıla ilişkin yer verilen on tespit aşağıda maruzdur.

 

·      Giderek artan sayıda ülke, ulusal eğitim sisteminde sürdürülebilirlik konularına yer vermeye başlamıştır.

 

·      Sürdürülebilir kalkınma gündemleriyle eğitim gündemleri birbirleriyle örtüşmektedir. 

 

·      Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (ESD) stratejilerinin uygulamaya konulmasında siyasi liderlik önemli rol oynamaktadır.

 

·      On Yıl, farklı paydaşlar arasında ortaklıklar kurulmasının önemini pekiştirmiştir. 

 

·      ESD´nin uygulanması yerel seviyede katılımı artırmıştır. 

 

·      ESD, eğitim kurumlarında artan bir şekilde kurumsal olarak uygulanmaya başlamıştır. 

 

·      ESD, pedagojik uygulamaların katılımcı ve öğrenicilerin katkısıyla gelişen niteliğini güçlendirmektedir.  

 

·      ESD her seviyedeki örgün eğitime güçlenen bir şekilde entegre edilmektedir. 

 

·      Sürdürülebilir kalkınma hakkında günlük hayatta, aile içinde ve bireysel olarak bilinçlenme seviyesi giderek artmakta ve bu gelişme toplumlara somut kazanımlar sağlamaktadır. 

 

·      Mesleki ve teknik eğitimdeki ilerlemeler, sürdürülebilir kalkınma bilincine olumlu katkıda bulunmaktadır. 

 

            Raporda ayrıca, olumlu gelişmelerin yanı sıra, ESD´nin tam potansiyelinin gerçekleştirilmesinde halen bazı zorlukların bulunduğu; eğitim ve sürdürülebilir kalkınma sektörleri arasındaki uyumun artırılmasına, güçlü siyasi destek sağlanmasını teminen ESD´nin daha kurumsal hale getirilmesine, ESD iyi uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve bunun kanıtlanması için daha fazla araştırma, yenilik, izleme ve değerlendirme faaliyetine ihtiyaç duyulduğu kaydedilmektedir.

 

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230171e.pdf

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü, C Blok 06560 Yenimahalle/ANKARA - (0312) 413 2002 2003

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.