Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

IPA-2 2014-2020 Planlaması


2014-2020 IPA II Ülke Strateji Belgesi
Türkiye 2014 Yılı İlerleme Raporu
2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Özel Yetenekli Bireyler  Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017
AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı Aşama I
AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı Aşama II
Avrupa Birliği Genişleme Stratejisi 2014-2015
Education and Training in Europe 2020
Education at a Glance 2014 (OECD indicators)
Eğitim Kültür Faslı Tarama Raporu 2006
Europa 2020 (A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth)
Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 2014-2108
Instrument For Pre-Accessıon Assıstance (IPA II) 2014-2020 (QuickGuide)
İstihdam Eğitim ve Sosyal İçerme Sektörel Operasyonel Programı 2014-2020
Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem planı 2014-2018
Onuncu Kalkınma Planı
Orta Vadeli Program (2015-2017)
Turkiye Katılım Ortaklığı Belgesi 2008
Eğitime İlişkin İstatiksel Veriler
Avrupa’da Erken Çocukluk Eğitimi Temel Verileri 2014
Avrupa’da Öğretmenler ve Okul Liderlerine İlişkin Temel Veriler
CEDEFOP - Yeterliliklerde Görülen Değişimler
CEDEFOP - Improving lifelong guidance policies and systems
CEDEFOP - On the way to 2020: data for vocational education and training policies
Dünya Bankası Çalışma Raporu Sayı: 4 ”Eğitimde Fırsat Eşitsizliği: Türkiye Örneği”
Dünya Bankası: “Türkiye’de Temel Eğitimde Kalite ve Eşitliğin Geliştirilmesi:  Zorluklar ve Seçenekler”
Dünya Bankası:  “Türkiye’nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye’nin Kalkınması”
Dünya Bankası:  “Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi”
Dünya Bankası:  “Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması “Yaşam Fırsatları” Konulu Rapor”
Dünya Bankası:  “Dünya Bankası Grubu – Türkiye İşbirliği:  Ülke Programının Görünümü”
ETF Work Programme 2015
Eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası
Euroguidance: “Hayat Boyu Rehberlik İçin Ulusal Politika Forumlarının Kurulması ve Geliştirilmesi”
Euroguidance: “Politikadan Uygulamaya: Avrupa’da Hayat Boyu Rehberlikte Sistem Değişimi”
Eurydice: “Avrupa’da Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2012”
ETF: “Active Labour Market Polıcıes With A Focus On Youth”
ETF: “MONITORING TOOL:  A Set of Guidelines for Assessing Progress Towards the Skills Vision 2020”
İslam Kalkınma Bankası Türkiye Ülke Ortaklık Stratejisi
Kalkınma Bakanlığı: “Çocuk Çalışma Grubu Raporu: 2023”
Kalkınma Bakanlığı: “Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması: Özel İhtisas Komisyon Raporu: 2023”
Kalkınma Bakanlığı: “Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu: 2023”
OECD: “Employment Outlook 2015”
OECD: “Career Guidance: A Handbook for Policy Makers”
OECD: “Eğitim Politikası Genel Görünümü: Türkiye”
OECD: “OECD360 Türkiye 2015”
ETF: “Torino Process 2014 Turkey”
ETF: “Skills Vision 2020 Turkey” (ENG)
ETF: “Skills Vision 2020 Turkey” (TR)
UNESCO: “Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges”
UNESCO: “Development Agenda of Turkey for Post-2015: National Consultations Report”
UNICEF: “Türkiye’de Çocukların Durumu Raporu 2011”
UNICEF: “Türkiye’de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2012”
UNICEF:  “Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi: Türkiye Ülke Raporu”
YÖK (Yükseköğretimde) Yeniden Yapılanma: 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları

Emniyet Mahallesi Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle/ANKARA - Kurum Telefon Numaralarına Bağlantılardan Personel İletişimden Ulaşabilirsiniz

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.