Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Çin

 

abdigmÇin

Verilen Bursun Türü

Toplamda 8 Adet Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Akademisyenlik Bursu ve 2 Adet Asya Bursu

İlk Başvuru Tarihi

21.02.2019

Son Başvuru Tarihi

17.03.2019 Saat: 24.00

Mülakat Tarihi

19.03.2019 

 ÖZEL ŞARTLAR:

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Lisans programlarına başvuru için 25 yaşın altında ve lise mezunu olmak,
 3. Yüksek lisans programlarına başvuru için 35 yaşın altında ve lisans derecesine sahip olmak,
 4. Doktora programlarına başvuru için 40 yaşın altında ve yüksek lisans derecesine sahip olmak,
 5. Genel akademisyenlik programlarına başvuru için lisans programında en az iki yılı tamamlamış olmak ve 45 yaşın altında olmak,
 6. Kıdemli akademisyenlik programlarına başvuru için yüksek lisans derecesine veya doçent unvanına (ya da daha üst unvana) sahip olmak, 50 yaşın altında olmak.

Adayların, yurt dışına çıkışlarına engel olacak herhangi bir sağlık problemi olmamalıdır.

Uluslararası seyahat masrafları adayların kendilerine aittir.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Çin Hükümeti Bursu Başvuru Formu (Çince veya İngilizce)
 2. Noter onaylı son alınan diploma: Diploma alma hakkı elde eden ancak henüz teslim almamış olan kişiler, mezun olacakları okuldan resmi öğrenim durumlarını gösterir belge teslim edecektir. Çince veya İngilizce dilleri dışındaki belgeler noter onaylı Çince veya İngilizce tercümeleri ile birlikte eklenmelidir.
 3. Akademik transkript: Çince veya İngilizce dilleri dışındaki transkriptler noter onaylı Çince veya İngilizce tercümeleri ile birlikte eklenmelidir.
 4. Çince veya İngilizce dilinde bir Çalışma Planı veya Araştırma Önerisi (Lisans derecesi için minimum 200 kelime, derecesiz öğrenciler için 500 kelime, lisansüstü dereceler için 800 kelime)
 5. Tavsiye mektubu: Yüksek lisans veya kıdemli akademisyenlik programlarına başvuru için profesör veya doçent unvanına sahip akademisyenlerden Çince veya İngilizce dillerinde iki tavsiye mektubu gönderilmelidir.
 6. Müzik çalışmaları için başvuran kişiler, kendi çalışmalarını eklemelidir. Güzel sanatlar için başvuran kişiler iki adet eskiz, iki adet renkli resim ve iki adet farklı türde çalışma eklemelidir. 
 7. 18 yaşın altındaki kişilerin başvuru yapabilmesi için Çin’de yasal vasilerine ait geçerli belgeleri teslim etmelidir.
 8. 6 aydan daha uzun süre Çin’de kalmayı planlayan başvuru sahipleri, İngilizce dilinde doldurulmuş Yabancı Uyruklular için Fiziki Muayene Formunun (Foreigner Physical Examination Form) bir fotokopisini teslim etmelidir. (Formun orijinali başvuru sahibinde kalacaktır. Çin Karantina İdaresi tarafından tasarlanan form http://www.csc.edu.cn/studyinchina veya www.campuschina.org adreslerinden indirilebilir. Fiziki muayeneler, Yabancı Uyruklular için Fiziki Muayene Formunda yer alan tüm alanları kapsamalıdır. Eksik kayıtlar veya uzman doktor tarafından imzalanmayan, hastanenin resmi kaşesi bulunmayan veya başvuru sahibinin mühürlü fotoğrafının olmadığı belgeler geçersizdir. Muayene sonucu yalnızca 6 ay geçerli olduğu için lütfen fiziki muayene tarihini buna göre seçiniz)

Agency Number: 7921’dir.

 

 

*Adaylar varsa aşağıdaki belgeleri de teslim etmelidir:

Çin Hükümeti Bursunun verildiği üniversitelerden ön kabul mektubu

Dil belgesi, (HSK sertifikası, IELTS veya TOEFL)

 

 MÜLÂKAT GÜNÜ ELDEN TESLİM EDİLECEK BELGELER

 1. Türkçe başvuru formunun bilgisayar çıktısı,
 2. Çin Hükümeti bursu başvuru formu
 3. Başvurulacak alana göre sahip olunan diplomanın noter onaylı örneği mezun durumunda olan adaylar için ise mezun olduğuna olacağına dair resmi belge (Çince veya İngilizce dilleri dışındaki belgeler noter onaylı Çince veya İngilizce tercümeleri ile birlikte eklenmelidir)
 4. Akademik transkriptin Çince veya İngilizce tercümeli noter onaylı örneği, (akademik transkriptin İngilizce ya da Çince dışındaki dillerde olması durumunda)
 5. Yüksek lisans veya kıdemli akademisyen programına başvuracaklar için profesör ya da doçent doktordan alınmış 2 adet tavsiye mektubu
 6.  Lisans için 200, araştırma için 500, doktora için en az 800 kelimelik ayrıntılı çalışma plânı veya araştırma önerisi (Çince ya da İngilizce)
 7. Belirtilen Çin üniversitelerinden veya bölümlerinden alınan ön kabul belgesi (varsa),
 8. Müzik çalışmaları için başvuran kişiler için kendi çalışmaları; güzel sanatlar için başvuran kişiler için ise iki adet eskiz, iki adet renkli resim ve iki adet farklı türde çalışma,
 9. 18 yaşın altındaki adayların Çin’de yasal vasi edinmeleri ve onlara ait belgeleri sunmaları gerekmektedir.
 10. Dil sertifikası (Lisansüstü programlar için İngilizce veya Çince dili seviye tespit sınavlarından en az C düzeyi almak veya % 100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak gerekmektedir)
 11. Çince seviyesinizi gösterir HSK sertfikası (varsa)
 12. Fizik Muayene Formu
 13. Adli Sicil Belgesi

 

Çin Halk Cumhuriyeti devlet bursu bilgi sistemine ilişkin yönergeler için tıklayınız. 

 Yukarıdaki belgeler mülâkat saatinde komisyona elden teslim edilecektir. Ayrıca, bütün belgeler 3´er nüsha halinde 3 adet telli dosya içinde hazırlanmalıdır.

  * Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar,  Bakanlığımızdan herhangi bir çağrı veya e-posta beklemeden, açıklanan mülâkat tarihinde saat 10.00´da, aşağıdaki adreste hazır olmaları gerekmektedir.

 

 Bursa başvurmak için tıklayınız:

 https://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx

 

ADRES:

MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Emniyet Mah. İncitaş Sokak, MEB Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle / ANKARA 

 

BİLGİ İÇİN:

Murat YILMAZER                                                     Yasemin AKTAŞ

Tel: (312) 413 18 29                                                  Tel: (312) 413 18 91

e-posta:  myilmazer@meb.gov.tr                               e-posta: yaktas@meb.gov.tr

 

 

Emniyet Mahallesi Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle/ANKARA abdigmmeb.gov.tr - Kurum Telefon Numaralarına Bağlantılardan Personel İletişimden Ulaşabilirsiniz

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.