Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

İsrail

 

Meksika

İsrail

Verilen Bursun Türü

4 Adet Araştırma, Yüksek Lisans, Doktora, Doktora Sonrası Bursu İle 5 Adet Dil Bursu

İlk Başvuru Tarihi

04.12.2018

Son Başvuru Tarihi

11.01.2019 

Mülakat Tarihi

18.01.2019 Saat 18:00

 

ÖNEMLİ NOT:

*Adayların aşağıda istenilen belgeleri biri onaylı örnek, 3 kopya halinde son başvuru tarihine kadar İsrail Büyükelçiliği'ne elden ya da posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

*Dil burslarına İbranice veya Arapça bilgisi olmayan adaylar da başvurabileceklerdir. Ancak bu adayların en az yeterli düzeyde Arapça, İbranice ve/veya İngilizce bilmeleri gerekmektedir. 

*Dil bursuna, mezun öğrencilerin yanı sıra üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler de başvuruda bulunabilecektir.

* Yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma bursları için mülakat İngilizce dilinde yapılacaktır. Dil bursu mülakatı ise bursa konu olan dilde ya da İngilizce olacaktır.

 

TEMEL ŞARTLAR:

?Adaylar, birden fazla burs türü için başvuruda bulunamayacaklardır.

?Bir kişi sadece bir defaya mahsus burs alma hakkına sahiptir. Daha önceden İsrail Hükümetince burslandırılmış adaylar başvuruda bulunamayacaklardır. Ancak, daha önce başvuruda bulunmuş ve burs almamış olan adaylar başvurabilirler.

?Adayların en az lisans derecesine sahip olması ve iyi bir akademilk geçmişi bulunması gerekmektedir. (belirtildiği gibi dil bursuna başvuran adaylarda bu şart aranmamaktadır.)

?Adaylar, Türk vatandaşı olmalı ve bursun alınacağı akademik yılın başlangıcı itibariyle de 35 yaşın altında olmalıdır.

?Burs almaya hak kazanan adayların İsrail Büyükelöiliği'nden A2 öğrenci vizesi almaları gerekmektedir.

?Adaylar İngilizce veya İbranice dil yeterliliğini belgelemek zorundadır. (YDS kabul edilecektir.)

 

ÖZEL ŞARTLAR:

Yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma bursları 

 Başvurular tıp ve veterinerlik alanları dışındaki tüm alanlarda olabilir.

1.Adaylar yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma bursu alabilecekleri İsrail Yüksek Öğretim Konseyi tarafından onaylanmış üniversite ve programlara http://lang.che.org.il/en/?page_id=15417  adresinden ulaşabilirler. 

2.Araştırma, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası programları için verilecek burs süresi azami 8 aydır (Ekim-Haziran). Yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma bursları 6.000 dolara kadar olan eğitim ücretinin tamamını, Ekim-Haziran dönemini kapsayacak şekilde aylık ödeneği ve temel sağlık sigortasını kapsamaktadır.

3.Konaklama, ulaşım, seyahat masrafları öğrenciye aittir.

4.8. aydan sonra devam eden programlarda 8. aydan sonraki masrafların tamamı öğrencinin kendisine aittir. (Ücretlere ilişkin bilgilere http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx adresinden ulaşılabilir.)

ULPAN Dil Bursu

Dil bursuna, herhangi bir bölümden mezun kişilerin yanı sıra üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler de başvuruda bulunabilecektir.

1.Arapça veya İbranice dil bilgisi şartı aranmamaktadır.

2.Dil kursunun süresi 3 haftadır ve Hayfa Üniversitesi'nde olacaktır.

3.Dil kursu için verilecek burs; öğrenim ücretini, öğrenci yurdunda konaklamayı, üç haftalık ödeneği ve temel sağlık sigortasını kapsamaktadır.

4.Daha fazla bilgiye http://lang.che.org.il/en/?page_id=15417 adresinden ulaşabilirler. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.http://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Documents/Scholarshipapplication.pdf adresinden ulaşılabilecek, İsrail Hükümetine ait eksiksiz doldurulmuş başvuru formu

2.İsrail'de öğrenim görmek istediğiniz üniversite ve alan hakkında detaylı mektup

3.Özgeçmiş (CV)

4.Doktora sonrası veya araştırma bursu başvurusu durumunda İsrail'deki üniversitelerin ilgili öğretim üyeleri ile yapılan kabul yazışmalarının örnekleri . (Dil Bursu için gerekli değildir.)

5.Diploma, transkript ve akademik dereceyi gösterir belgelerin orijinali ya da noter veya kurum tarafından onaylanmış sureti.

6.En az iki öğretim üyesi tarafından verilmiş tavsiye mektubu

7.3 fotoğraf

8.Aile sağlık merkezi veya devlet hastanelerinden alınmış onaylı sağlık belgesi 

9.Dil yeterliliği belgesi

10.Adli sicil belgesi

11.Eksiksiz doldurulmuş Türkçe başvuru formu  (Bakanlığımıza yapılacak başvurular için tıklayınız...)

 

Teslim edilecek belgelerin tamamının (Türkçe başvuru formu hariç) İngilizce hazırlanarak son başvuru tarihine kadar elden ya da posta yolu ile Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

BURSA BAŞVURMAK İÇİN: 

*Adaylar yukarıdaki belgeleri son başvuru tarihine kadar (04/01/2019) elden ya da posta yolu ile Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği'ne teslim edeceklerdir. 

* Teslim edilecek belgelerin tamamının (Türkçe başvuru formu hariç) İngilizce hazırlanması, başvuru dosyasında bulunan fotoğrafların zımbalanmış olması gerekmektedir. 

*Daha detaylı bilgi için http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

* Tüm adaylar aşağıdaki linkte İngilizce olarak bulunan başvuru koşullarını dikkatle okumalıdır: http://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Documents/scholarshipinstructions.pdf

* Mülakata davet edilen adayların, başka bir çağrı beklemeden, açıklanan mülâkat tarihinde saat 10.00´da mülakatta hazır bulunması gerekmektedir.

 

 

Bilgi İçin:

Murat YILMAZER

Tel: 0312 413 18 29

e-posta:  myilmazer@meb.gov.tr

 

 

 

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü, C Blok 06560 Yenimahalle/ANKARA - (0312) 413 2002 2003

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.