Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

İsrail

 

Meksika

İsrail

Verilen Bursun Türü

2 Adet Araştırma, 3 Adet Dil Bursu

İlk Başvuru Tarihi

17.03.2021

Son Başvuru Tarihi

31.03.2021 23:59

Mülakat Tarihi

 8-9 Nisan 2021

ÖNEMLİ NOT:

*Adayların aşağıda istenilen belgeleri biri onaylı örnek, toplamda 3 kopya olacak şekilde son başvuru tarihine kadar (31 Mart 2021) İsrail Büyükelçiliği'ne elden ya da posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir

*Mülakat, yüzyüze yapılmayacak olup, online olarak gerçekleştirilecektir.

 TEMEL ŞARTLAR:

1.      Araştırma bursu yüksek lisans, doktora, doktora sonrası veya araştırma çalışmaları bir akademik yıl için verilecektir. (Ekim-Haziran, azami sekiz ay)

2.      Dil bursu Hayfa Üniversitesi ULPAN Dil Okulu'nda İbranice veya Arapça dilleri için verilecektir.

3.      Dil burslarına İbranice veya Arapça bilgisi yeterli olmayan adaylar da başvurabileceklerdir. Ancak bu adayların en az başlangıç seviyesinde Arapça, İbranice ve/veya İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

4.      Dil bursu için mezun öğrencilerin yanı sıra üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler de başvuruda bulunabilecektir.

5.      Adaylar birden fazla burs tipi için başvuramayacaklardır.

6.      Burs, kişilere bir kereye mahsus verilir. Daha önce İsrail Devleti'nin bursundan faydalanmış olanlar yeniden başvuramazlar. Daha önce başvurmuş ama burs alamamış adaylar ise, yeniden başvuru yapabileceklerdir.

7.      Adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı, birden fazla vatandaşlığı varsa bunlardan biri İsrail vatandaşlığı olmamalıdır.

8.      Adaylar akademik yılın başlangıcı itibariyle 35 yaşın altında olmalıdırlar.

 

 ÖZEL ŞARTLAR:

A.     Yüksek Lisans, Doktora ve Araştırma Bursları 

1.      Araştırma bursu, tıp ve veterinerlik hariç, tüm alanlar için geçerlidir.

2.      Üniversite ve programlar için başvuran adaylar, en az lisans derecesini tamamlamış ve başarılı bir akademik geçmişe sahip olmalıdırlar.

3.      Adaylar, başvurdukları İsrail üniversitesinin akademik gerekliliklerini karşılamak zorundadırlar. Burs, başvurulan eğitim kurumundan aday için kabul onayı geldikten sonra verilecektir.

 

B.     ULPAN Dil Bursu

1.      Dil bursu, İbranice veya Arapça dilleri için verilecektir.

2.      ULPAN Dil Kursu için başvuran adaylar,  4 yıllık lisans eğitimin en az 3. yılına devam ediyor olmalı ve başarılı bir akademik geçmişe sahip olmalıdırlar.

3.      Burs sahipleri, başvurularını sunacakları İsrail Büyükelçiliği'nden A2 öğrenci vizesi almalıdırlar.

 

 BURS KAPSAMI:

 Yüksek Lisans, Doktora ve Araştırma Bursları 

·         Kısmi öğretim bursu (%50 burs  azami 6.000 Amerikan Doları olacak şekilde)

·         Bir akademik yıl boyunca (yalnızca Ekim-Haziran dönemini kapsayacak şekilde) aylık ödenek

·         Temel sağlık sigortası

 

Dil Bursu

 

·         Tam öğretim bursu

·         Öğrenci yurdu

·         Üç haftalık ödenek

·         Temel sağlık sigortası

 

DİĞER HUSUSLAR:

 

1.      Ulaşım ve İsrail'e giriş-çıkış için gereken seyahat düzenlemeleri adayların sorumluluğundadır.

2.      Burslar yalnızca İsrail Yüksek Öğretim Konseyi tarafından onaylanan üniversite ve programlarda okuyacak öğrencilere verilecektir.

3.      Adaylar onaylı programlara www.che.org.il/en adresinden ulaşabilirler.

4.      Dil Kursu bursu sadece İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından seçilen Hayfa Üniversitesi'nin ULPAN Dil Kursu programları için verilecektir.

5.      Burs mülakatları ULPAN Dil Kursu için İngilizce veya İbranice, üniversite ve programlar için ise İngilizce olarak yapılacaktır.

6.      Bursa hak kazanan adaylara A2 Öğrenci vizesi İsrail'in Türkiye Temsilcilikleri tarafından ücretsiz olarak verilecektir.

  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

1.      Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu (https://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Documents/Scholarshipapplication.pdf adresinde bulunabilir.)

2.      İsrail'de yapılması planlanan çalışmaya dair, öğrenim görmek istenen üniversiteyi belirtecek şekilde hazırlanan detaylı bilgi

3.      Özgeçmiş

4.      Başvuru yapılan üniversite veya üniversitenin öğretim görevlileri ile yapılan yazışmaların kopyası -doktora sonrası veya araştırma bursu başvurusu durumunda İsrailli danışman ile yapılan yazışmanın kopyası- (Ulpan Dil Programı bursu için gerekmemektedir)

5.      Diploma, transkript ve akademik dereceyi gösterir belgenin orijinali veya aslının aynı olduğu ilgili kurum ya da noter tarafından onaylanmış sureti

6.      En az iki öğretim üyesi tarafında yazılmış tavsiye mektubu

7.      Üç adet fotoğraf

8.      Aile Sağlığı Merkezlerinden veya devlet hastanelerinden alınmış onaylı sağlık belgesi

9.      Adayların İngilizce veya İbranice dil yeterliliği durumunu gösterir belge (İngilizce için TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT,. IELTS, CPE, CAE, FCE, PEARSON PTE Academic veya eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS vb.)

10.  Eksiksiz doldurulmuş Türkçe başvuru formu  (Bakanlığımıza yapılacak başvurular için tıklayınız...)

 

Başvuru için istenilen belgelerin İngilizce hazırlanması ve biri asıl, iki kopya olacak şekilde üç nüsha olarak İsrail Büyükelçiliği'ne posta ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru için son tarih 31 Mart 2021'dir.   

 

Bilgi İçin:

Murat YILMAZER e-posta:  murat.yilmazer@meb.gov.tr

İsrail Büyükelçiliği: pr-sec@ankara.mfa.gov.il

 

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü, C Blok 06560 Yenimahalle/ANKARA - (0312) 413 2002 2003

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.