Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Yurt Dışı Görevlendirmeleri

Yurtdışında Okutman ve Öğretmen Görevlendirilmesi

 

Belge ve Formlar

 

Mevzuat

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 03 Temmuz 2003 tarih ve 25157 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5/6/2003 tarih ve 2003/5753 sayılı "Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" yla düzenlenmektedir


Seçme Sınavı ve Yurt Dışında Görevlendirme

Yurt dışında görevlendirilecek okutman ve öğretmenlerin sayısı Dışişleri Bakanlığınca tespit edilmektedir.

Söz konusu personelin branşları ve sayıları, aranacak şartlar, seçim esas ve usulleri ile görevlendirmeye ilişkin esaslar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile belirlendikten sonra Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan bir kılavuz ile Bakanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtına, YÖK kanalı ile üniversitelere (okutmanlık sınavı için) duyurulmaktadır. Sınav kılavuzu Bakanlığımızın "www.meb.gov.tr" internet adresinde, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında da yer almaktadır.

Seçme sınavı, sınav kılavuzu ile ilan edilen esas ve usullerde, öğretmenlerde her yıl, okutmanlarda ise ihtiyaca binaen yapılmaktadır.

Seçme sınavında başarılı olan personel, dış temsilciliklerimizin personel sayısı ve nitelikleri ile ilgili teklifi göz önünde bulundurularak, başarı listesindeki sıralamaya göre Komisyonca bir öğretim yılı süre ile görevlendirilmektedir.

 

Seçme sınavında başarılı olan ve Komisyon Kararı ile yurt dışında görevlendirilen öğretmenler Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce "Yurt Dışı Göreve Uyum Semineri"ne alınmaktadır.


Yurt Dışındaki Görev Yerleri

Okutmanlar: T.C. Büyükelçilikleri / Başkonsoloslukları nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinde veya yabancı üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde görevlendirilmektedir.

 

Öğretmenler: Avrupa´da görev yapacakları ülkelerin okullarında Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmeni ve Yunanistan´da (Batı Trakya) Türk azınlık okullarında sınıf ve branş öğretmeni olarak görevlendirilmektedir.


Yurt İçi ve Yurt Dışı Aylığı

Yurt dışında görevlendirilen personel, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılmaktadır. Söz konusu personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç, kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer malî hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye´de Türk Lirası olarak ödenmesine devam edilmektedir.

 

Yurt dışında ise; görevli oldukları ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları dikkate alınmak suretiyle, bu yerlerdeki görevlerini fiilen yapmaları karşılığında yurt dışı görevlerine başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararı´na ekli cetvelde belirtilen tutarlarda aylık ücret ödenmektedir.


Yol ve Sağlık Giderleri

Yurt dışında görevlendirilen personelin, ilk gidişlerinde ve görev süresinin sonunda yurt içi göreve dönerken yol giderleri Bakanlığımızca, yurt dışındaki sağlık giderleri "Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" hükümlerine göre kurumlarınca karşılanmaktadır.


Diğer Hususlar

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler; "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince, tahsis edilen boş kadrolara atanmakta, yurt içi görevlerine döndüklerinde görev yerleri "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

 

Bakanlar Kurulu Kararı´ nın 14´üncü maddesi gereğince, yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerine kurumlarınca, memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 108´inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde aylıksız izin verilebilmektedir.


Ekler

Yurt dışı aylık ödemeleri cetveli 

Yurt dışında Geçici Olarak Görevlendirilen Personelin Tedavi Giderleri.

Bakanlar Kurulu Kararı

 


Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü, C Blok 06560 Yenimahalle/ANKARA - (0312) 413 2002 2003

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.