Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Dokümanlar

MEVZUAT

İç Hizmet Yönergesi   

BURSLAR

Yabancı Hükûmet Bursları Afiş

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE HAZIRLANMIŞ YAYINLAR

Enformasyon Toplumu ve Eğitim Sistemine Etkileri
Milli Eğitim Politikaları İncelemesi 

YURTDIŞI TEŞKİLATI

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas Ve Usulleri İle Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak Ve YükümlülüklerininBelirlenmesine İlişkin Karar 
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2760) 
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2679) 
Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel Hakkında Genelge (2019/3)
2013 - 35 Sayılı Genelge  / Yurtdışı ile ilgili işve işlemler

Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı (Türkçe-İngilizce-Fransızca-Almanca)

OECD

OECD Education at a Glance 2023(Türkiye)
OECD Education at a Glance 2023
Education Continuity Stories Turkey: I am special, I am in education
OECD EDUCATION POLICY OUTLOOK_ TURKEY PROFILE_2020 / OECD EĞİTİM POLİTİKASI GÖRÜNÜMÜ- TÜRKİYE PROFİLİ 2020 

EĞİTİM POLİTİKASI GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE RAPORU 2020

OECD Educating 21st Century Children
Skills Matter : Additional Results from the Survey of Adult Skills
OECD PISA 2018 Results
OECD Education At A Glance (2019) 

OECD Developing Minds in the Digital Age Report (2019)

OECD STUDENT ASSESSMENT IN TURKEY 
OECD MİGRATION TURKEY 

AVRUPA BİRLİĞİ BELGELERİ

Avrupa Birliği Kitabı 
Müzakere Çerçeve Belgesi
Türkiye AB İlişkileri
2016 Türkiye İlerleme Raporu
2018 Türkiye İlerleme Raporu
2019 Türkiye İlerleme Raporu
2020 Türkiye İlerleme Raporu
2021 Türkiye İlerleme Raporu
2022 Türkiye İlerleme Raporu
Avrupa Konseyi  2024-2030 Eğitim Stratejisi
Avrupa Konseyi Eğitim Bakanları Kararları 2023
AB Katılım Ulusal Eylem Planı 2021-2023
Avrupa'da Tarih Öğretimi Gözlemevi Salgınlar ve Doğal Afetler  2022
CEFR Tamamlayıcı Cilt 2020

Demokratik Yetkinlikler Referans Çerçeve Belgesi 1.Parça   2.Parça  3.Parça 

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) MEB 2009

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - UNESCO

BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Raporu
Eğitim 2030 için Politika Dinamiklerini Etkinleştirme: Yönetişimin, Okul Liderliğinin, İzleme ve Değerlendirme Sistemlerinin Potansiyeli 
Dijital Becerilerdeki cinsiyet eşitsizliğinin eğitim yoluyla ortadan kaldırılması 
SDG-4 Veri Kitabı
Küresel Eğitim İzleme Raporu (GEM) 2019
Küresel İzleme Raporu (GEM) 2017-2018 Raporu: "Accountability in Education"
Küresel İzleme Raporu (GEM) 2016 Raporu: "Education for People and Planet" 
Türk Eğitim Sistemi Kitapçığı (İngilizce)

KANUN - YONETMELİK - GENELGE

Genelge: Hizmet Damgalı Pasaportlar
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 02/03/2006 tarih ve 2006/21 sayılı genelgesi  
Harçsız Pasaport İşlemleri 
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas Ve Usulleri İle Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak Ve YükümlülüklerininBelirlenmesine İlişkin Karar 
Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel Hakkında Genelge (2019/3)
Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması Hakkında Genelge (2019/11)      Ekler (word)

AB

Avrupa Eğitim Alanı ve Ötesi için Eğitim ve Öğretim Avrupa Stratejisi Çerçevesi (2021-2030)
IPA II Dönemi Çerçeve Anlaşması
IPA II Tüzüğü
IPA II Uygulama Tüzüğü
IPA III Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü_2021
IPA III Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması
IPA III Pragramlama Çerçeve Belgesi
IPA III Tüzüğü 
IPA III Uygulama Tüzüğü
Türkiye IPA III Stratejik Cevap Belgesi
2014-2020 IPA II Ülke Strateji Belgesi
Türkiye 2014 Yılı İlerleme Raporu
2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
AB´ye Katılım için Ulusal Eylem Planı Aşama I
AB´ye Katılım için Ulusal Eylem Planı Aşama II
Avrupa Birliği Genişleme Stratejisi 2014-2015
Education and Training in Europe 2020
Eğitim Kültür Faslı Tarama Raporu 2006
Europa 2020 (A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth)
Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 2014-2108
Instrument For Pre-Accessıon Assıstance (IPA II) 2014-2020 (QuickGuide)
İstihdam Eğitim ve Sosyal İçerme Sektörel Operasyonel Programı 2014-2020
Onuncu Kalkınma Planı
Turkiye Katılım Ortaklığı Belgesi 2008
Avrupa´da Öğretmenler ve Okul Liderlerine İlişkin Temel Veriler
CEDEFOP - Yeterliliklerde Görülen Değişimler
CEDEFOP - Improving lifelong guidance policies and systems
CEDEFOP - On the way to 2020: data for vocational education and training policies
Dünya Bankası Çalışma Raporu Sayı: 4 "Eğitimde Fırsat Eşitsizliği: Türkiye Örneği"
Dünya Bankası: "Türkiye´de Temel Eğitimde Kalite ve Eşitliğin Geliştirilmesi:  Zorluklar ve Seçenekler"
Dünya Bankası:  "Türkiye´nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye´nin Kalkınması"
Dünya Bankası:  "Türkiye´de Erken Çocukluk Eğitiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi"
Dünya Bankası:  "Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması "Yaşam Fırsatları" Konulu Rapor"
Dünya Bankası:  "Dünya Bankası Grubu – Türkiye İşbirliği:  Ülke Programının Görünümü"
Eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası
Euroguidance: "Hayat Boyu Rehberlik İçin Ulusal Politika Forumlarının Kurulması ve Geliştirilmesi"
Euroguidance: "Politikadan Uygulamaya: Avrupa´da Hayat Boyu Rehberlikte Sistem Değişimi"
Eurydice: "Avrupa´da Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2012"
ETF: "Active Labour Market Polıcıes With A Focus On Youth"
ETF: "MONITORING TOOL:  A Set of Guidelines for Assessing Progress Towards the Skills Vision 2020"
İslam Kalkınma Bankası Türkiye Ülke Ortaklık Stratejisi
Kalkınma Bakanlığı: "Çocuk Çalışma Grubu Raporu: 2023"
Kalkınma Bakanlığı: "Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması: Özel İhtisas Komisyon Raporu: 2023"
Kalkınma Bakanlığı: "Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu: 2023"
ETF: "Torino Process 2014 Turkey"
ETF: "Skills Vision 2020 Turkey" (ENG)
ETF: "Skills Vision 2020 Turkey" (TR)
YÖK (Yükseköğretimde) Yeniden Yapılanma: 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları

 

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü, C Blok 06560 Yenimahalle/ANKARA - (0312) 413 2002 2003

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.